Chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tuần từ ngày 27/4/2020 đến 01/5/2020

Đăng ngày: 24/04/2020
​Tuần từ ngày 27/4/2020 đến 01/5/2020

lttt-14-2020-1.jpg