Chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tuần từ ngày 04/5/2020 đến 08/5/2020

Đăng ngày: 01/05/2020
​Tuần từ ngày 04/5/2020 đến 08/5/2020

lttt-15-2020-1.jpg