Chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tuần từ ngày 11/5/2020 đến 15/5/2020

Đăng ngày: 08/05/2020
​Tuần từ ngày 11/5/2020 đến 15/5/2020

lttt-16-2020-1.jpg