Kế hoạch số 290-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đăng ngày: 18/05/2020
​Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đản​g bộ các cấ​p ti​ến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng​
 

Kế hoạch số 290-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ​​thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đản​g bộ các cấ​p ti​ến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng​

File đính kèm: KH 290.PDFKH 290.PDF