​​Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đăng ngày: 18/05/2020
​một số nội dung công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
 

​​Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy​ ​một số nội dung công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

File đính kèm: TU-HD-0004-2019.pdfTU-HD-0004-2019.pdf