Kế hoạch số 96-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy khối

Đăng ngày: 18/05/2020
​tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai
 

​Kế hoạch số 96-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy khối ​tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai

​File đính kèm: Huong dan 04.PDFHuong dan 04.PDF