​Hướng dẫn số 02-HD/BTCĐ​UK của Ban Tổ chức Đảng ủy khối

Đăng ngày: 18/05/2020
​một số nội dung tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2023 và đại hội Đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2020-2025

​Hướng dẫn số 02-HD/BTCĐ​UK của Ban Tổ chức Đảng ủy khối ​​một số nội dung tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2023 và đại hội Đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2020-2025

​File đính kèm: HD so 02 DUK.PDFHD so 02 DUK.PDF MAU HDDHCBTT.zipMAU HDDHCBTT.zip