Công văn số 231-CV/VPĐUK của Văn phòng Đảng ủy khối

Đăng ngày: 18/05/2020
​Hướng dẫn xây dựng văn kiện phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ IX Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai

​Công văn số 231-CV/VPĐUK ngày 10/9/2019 của Văn phòng Đảng ủy khối hướng dẫn xây dựng văn kiện phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ IX Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai

File đính kèm: CV 230.pdfCV 231.pdf DE CUONG DAI HOI CAP CO SO.zipDE CUONG DAI HOI CAP CO SO.zip