Huyện Nhơn Trạch: quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng

Đăng ngày: 20/05/2020
​Thực hiện chương trình hoạt động năm 2020, vừa qua Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nhơn Trạch đã tổ chức giám sát kết quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch năm 2019 và quý I năm 2020
 

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, quân dân Nhơn Trạch đã đấu tranh kiên cường, nơi đây là địa bàn đấu tranh hết sức ác liệt giữa ta và địch. Do vậy, số lượng người có công với cách mạng trên địa bàn huyện là khá lớn, với tổng số đối tượng người có công trên địa bàn huyện Nhơn Trạch theo Pháp lệnh Người có công đang được quản lý là 3.268 người, bao gồm: Thương binh 311 người; bệnh binh 73 người; có công 161 người; liệt sĩ 1.584 người; hóa học 73 người; người có công giúp đỡ, hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp 1 lần 954 người; tù đày 112 người. Trong kỳ, tăng 29 đối tượng do chuyển đến và giảm 109 đối tượng (chuyển đi 14 người, chết 95 người).

Trong những năm qua, huyện Nhơn Trạch đã tổ chức thực hiện một cách hiệu quả và nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về người có công với cách mạng. Ngoài những chính sách người có công với cách mạng theo quy định của trung ương, tỉnh Đồng Nai, huyện Nhơn Trạch đã huy động từ huyện đến xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực vào việc thực hiện chính sách người có công bằng những việc làm cụ thể như: tham gia huy động, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa; thường xuyên chăm sóc, phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng... Đây là những việc làm rất thiết thực, cụ thể, đã tác động một cách tích cực đến các đối tượng chính sách, nhằm giúp cho các đối tượng này ổn định cuộc sống và tạo niềm tin của các đối tượng chính sách đối với Đảng và Nhà Nước.

Nhằm triển khai thực hiện tốt chính sách người có công trên địa bàn huyện, trong năm 2019 và quý I năm 2020, UBND huyện Nhơn Trạch đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tổ chức cho 15 cán bộ thương binh, xã hội huyện, xã, thị trấn đi học tập kinh nghiệm tại Đà Nẵng; phối hợp với Trung tâm hành chính công tỉnh tập huấn cho 39 cán bộ huyện, xã, thị trấn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng bằng nhiều hình thức như: tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật qua các lớp tập huấn nghiệp vụ, hội nghị; phát sóng thường kỳ trên hệ thống truyền thanh; cấp, phát tài liệu tuyên truyền bằng tờ gấp, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu…

DSC01286-3.JPG

HĐND huyện Nhơn Trạch thăm hỏi gia đình chính sách

Việc giải quyết hồ sơ chính sách người có công được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho đối tượng người có công theo đúng quy định. Trong năm 2019 và quý I năm 2020, UBND huyện đã tiếp nhận 54 hồ sơ chính sách người có công; tất cả 54/54 hồ sơ đến nay đã được giải quyết xong. Trong kỳ, UBND huyện cũng đã tiếp nhận và giải quyết hoàn thành 03/03 đơn khiếu nại liên quan đến chính sách người có công.

Trong năm 2019 và quý I năm 2020, UBND huyện đã thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho 10.293 lượt đối tượng với 18.258.184.960 đồng; chi trợ cấp 01 lần cho 54 đối tượng với số tiền 597.847.000 đồng; cấp tiền trang cấp cho 18 đối tượng với số tiền 34.620.000 đồng; cấp tiền ưu đãi giáo dục cho 10 trường hợp với số tiền 33.216.000 đồng; hỗ trợ 02 trường hợp thăm viếng mộ với số tiền 8.110.000 đồng; miễn giảm tiền sử dụng đất cho 06 trường hợp người có công; tổ chức đưa 78 đối tượng đi điều dưỡng với 171.600.000 đồng; chi tiền điều dưỡng tại gia đình cho 165 đối tượng với kinh phí 205.350.000 đồng; cấp tiền thờ cúng liệt sỹ năm 2019 cho 1.289 gia đình chính sách với 644.500.000 đồng; xây dựng mới 02 căn và sửa chữa 02 căn nhà cho người có công từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa với số tiền 170.000.000 đồng; UBND các xã, thị trấn cấp thẻ BHYT cho 1.588 đối tượng người có công năm 2020; Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện đã chi 517.480.000 đồng cho công tác chăm sóc người có công. Bên cạnh đó, hàng năm, UBND huyện còn tích cực vận động các mạnh thường quân, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công nhân dịp lễ, tết.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn huyện cũng còn một số hạn chế như: việc thống kê biểu mẫu của các xã, thị trấn đôi khi còn để sai sót; một số báo cáo chuyên đề của UBND các xã, thị trấn còn chậm gây khó khăn cho huyện trong công tác tổng hợp báo cáo.

Ghi nhận những nỗ lực và thành quả đạt được của huyện Nhơn Trạch trong công tác thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nhơn Trạch cũng kiến nghị UBND huyện Nhơn Trạch cần tiếp tục thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp, các chế độ, chính sách cho người có công đảm bảo đầy đủ, kịp thời và thuận lợi nhất cho người có công với cách mạng, đồng thời đẩy mạnh công tác vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa và tăng cường giải ngân kinh phí Quỹ để chăm sóc đời sống và cải thiện nhà ở cho người có công.

Đức Thể