Đánh giá về việc thực hiện công tác dân vận của HĐND

Đăng ngày: 21/05/2020
​Trong 10 năm qua, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã phát huy lợi thế nêu trên của mình, từ đó thực hiện tốt công tác dân vận.

​     Đảng đoàn HĐND tỉnh gặp thuận lợi do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng thời là Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh do đó việc nắm bắt, triển khai và quán triệt các chủ trương nói chung và các quy định về quy chế dân chủ nói riêng luôn kịp thời, đầy đủ và thuận lợi.
     Với đặc thù là tổ chức Đảng lãnh đạo đối với HĐND, trong đó đại biểu HĐND tỉnh công tác ở nhiều cơ quan khác nhau, đại diện cho các lứa tuổi, nghệ nghiệp, trình độ, tôn giáo và nhiều đại biểu là lãnh đạo ngành, địa phương do đó Đảng đoàn HĐND tỉnh có vai trò quan trọng và gặp nhiều thuận lợi trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Xác định được vai trò quan trọng của mình, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã chủ động, tích cực, trách nhiệm lãnh đạo HĐND tham gia và tạo điều kiện để UBMTTQVN các cấp thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Đã lãnh đạo HĐND tỉnh lắng nghe và tiếp thu các kiến nghị của UBMTTQVN các cấp cũng như những kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân. Đồng thời với việc lắng nghe đã kết hợp với giải thích và tiếp thu có chọn lọc các ý kiến xác đáng thể hiện: Đã lãnh đạo HĐND tổ chức giám sát nhiều nội dung được MTTQVN và cử tri kiến nghị như: Công tác thu hồi đất, bồi thường, tái định cư; thực hiện các dự án; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông; quản lý và khai thác khoáng sản. Những kết quả giám sát cũng như những nội dung trả lời cử tri được Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo công khai, thông tin đến Nhân dân biết để đạt sự đồng thuận giữa Chính quyền và người dân đồng thời người dân có thêm thông tin để giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước.
   danvanquaTXCT.JPG
          Tiếp xúc cử tri là dịp đại biểu thực hiện công tác dân vận


   Tuy nhiên, trong hoạt động của mình, Đảng đoàn nhìn nhận vẫn còn hạn chế, đó là việc tạo điều kiện để UBMTTQVN tỉnh tham gia giám sát và phản biện xã hội đối với các Nghị quyết của HĐND tỉnh còn hạn chế về việc đảm bảo thời gian để UBMTTQ nghiên cứu và giám sát. Do quy trình xây dựng Nghị quyết phải thực hiện qua các bước rất chặt chẽ theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 với những khoảng thời gian cụ thể cho mỗi quy trình cụ thể nên thời gian để UBMTTQVN tiếp cận hồ sơ để giám sát, phản biện chưa nhiều.
    So với trước khi thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW và Quyết định số 768-QĐ/TU về công tác dân vận, Đảng đoàn HĐND tỉnh nhận thấy, công tác dân vận trong Đảng đoàn HĐND tỉnh 10 năm qua gặp nhiều thuận lợi từ đó đạt hiệu quả. Do hệ thống các văn bản liên quan đến công tác dân vận đã đầy đủ, rõ ràng nên việc triển khai thực hiện không gặp khó khăn, vướng mắc, thuận lợi cho việc cụ thể hóa trong phạm vi lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND.
     Đặc biệt, công tác phối hợp, tạo điều kiện để UBMTTQVN tham gia giám sát, phản biện xã hội và quản lý nhà nước là một hoạt động thể hiện kết quả nổi bật nhất trong thực hiện công tác dân vận 10 năm qua, góp phần vào việc giúp HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết chất lượng, hiệu quả, đi vào cuộc sống.
     Thực hiện quy chế dân chủ đã tạo nên những tác động tích cực với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Do HĐND tỉnh là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Chính vì vậy, HĐND, đại biểu HĐND có mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri và nhân dân; lắng nghe, xử lý mọi ý kiến của nhân dân. Triển khai thực hiện tốt qua chế dân chủ giúp cho Đảng đoàn HĐND, HĐND tỉnh giữ mối liên hệ tốt đẹp với cử tri từ đó nhận được sự đồng thuận của cử tri với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
    Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, trong đó nổi bật là nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND vào năm 2021. Vì vậy, phát huy những kết quả đạt được trong 10 năm qua, Đảng đoàn tiếp tục lãnh đạo HĐND thực hiện tốt công tác dân vận trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Bên cạnh việc chủ động thực hiện nhiệm vụ, Đảng đoàn HĐND tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan, đặc biệt là Ban dân vận, UBND, UBMTTQVN tỉnh để thực hiện tốt công tác dân vận  nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nguyễn Thị Oanh