Chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tuần từ ngày 25/5/2020 đến 29/5/2020

Đăng ngày: 24/05/2020
​Tuần từ ngày 25/5/2020 đến 29/5/2020

lttt-18-2020-1.jpg