Chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tuần từ ngày 01/6/2020 đến 05/6/2020

Đăng ngày: 29/05/2020
​Tuần từ ngày 01/6/2020 đến 05/6/2020

lttt-19-2020-1.jpg