Thông qua báo cáo thẩm tra quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 08/12/2020
​Thông qua báo cáo thẩm tra quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai

​     Tại kỳ họp 18 UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai, qua thẩm tra Ban VHXH HĐND tỉnh nhận thấy, ngày 06/12/2012, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai (gồm đội tuyển tỉnh, huyện; đội tuyển trẻ tỉnh, huyện; đội tuyển năng khiếu tỉnh, huyện) theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT-BTC-BVH-TT&DL ngày 07/11/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

the thao.jpg

Ông Lê Kim Bằng - Giám đốc Sở VH-TT&DL 

trình bày Tờ trình tại Kỳ họp

    Tuy nhiên, ngày 26/10/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 86/2020/TT-BTC Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao thay thế các quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trước đây, theo đó, huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù trong thời gian tập huấn, thi đấu theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 86/2020/TT-BTC và tăng khoảng 60% so với trước đây. Để huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển cấp huyện được tiếp tục hưởng các chế độ dinh dưỡng đặc thù trong thời gian tập huấn, thi đấu, việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển cấp huyện là cần thiết.

     Mặt khác, tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 86/2020/TT-BTC quy định “Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, trên cơ sở tham khảo các mức chi quy định tại Thông tư này, HĐND cấp tỉnh quyết định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các đối tượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác đang tập trung tập huấn, thi đấu của địa phương, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.”

     Từ những lý do trên, Ban VH-XH nhận thấy việc ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 là cần thiết, đúng thẩm quyền theo quy định.

     Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, Theo đúng Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 86/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính; phù hợp với thực tế hoạt động tập luyện và thi đấu của các huấn luyện viên, vận động viên cấp huyện hiện nay.

     Bình.jpg

Bà Đỗ Thị Hòa Bình - Phó Ban VHXH HĐND tỉnh​ 
thông qua báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp     Mặt khác, ngoài các đối tượng và các giải thể thao thành tích cao theo quy định, dự thảo Nghị quyết còn bổ sung thêm 04 đối tượng là: Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển thể thao Người khuyết tật huyện và đội tuyển trẻ huyện - nguồn bổ sung lực lượng quan trọng, cần thiết cho đội tuyển tỉnh, đội tuyển huyện; huấn luyện viên, vận động viên tham gia giải thể thao Người khuyết tật tỉnh, giải vô địch trẻ tỉnh để phù hợp với các giải thi đấu thể thao hiện nay trên địa bàn tỉnh.

    Đối với nội dung và mức chi, trong thời gian tập trung tập huấn các huấn luyện viên, vận động viên được hưởng mức ăn hàng ngày là 200.000 đồng/người đối với đội tuyển huyện, thành phố và đội tuyển thể thao Người khuyết tật huyện, thành phố; 150.000 đồng/người đối với đội tuyển trẻ huyện, thành phố. Trong thời gian tập trung thi đấu các huấn luyện viên, vận động viên được hưởng mức ăn hàng ngày là 240.000 đồng/người đối với đội tuyển huyện, thành phố và đội tuyển thể thao Người khuyết tật huyện, thành phố; 210.000 đồng/người đối với đội tuyển trẻ huyện, thành phố.

    Ban VH-XH nhận thấy, các mức chi trên đã tính toán đến nhu cầu dinh dưỡng trong thực tế, yêu cầu nhiệm vụ của các huấn luyện viên, vận động viên trong quá trình tập luyện và thi đấu; các mức chi tăng 66% trong thời gian tập huấn và 60% trong thời gian thi đấu là tương đồng mức tăng của đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh theo quy định tại Thông tư số 86/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính; phù hợp khả năng cân đối ngân sách của tỉnh (khoảng 336 triệu đồng/năm, tăng 126 triệu đồng/năm)./.

Trương Thị Hộp