Ban Kinh Tế-Ngân Sách

Đăng ngày: 08/03/2013

Ban Kinh tế-Ngân sách:

 

Lại Thế Thông copy.jpg

Trưởng ban chuyên trách 
 
 Đặng Thị Kim Thắm copy.jpg
Phó Trưởng ban chuyên trách
 
 Hoàng Thị Bích Hằng copy.jpg
Ủy viên

  Nguyễn Minh Hoàng copy.jpg
Ủy viên
  Nguyễn Kim Long copy.jpg
Ủy viên​
 

Lê Quang Bình copy1.jpg
Ủy viên