Chương làm việc của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh

Đăng ngày: 20/09/2017
Tiêu đề thông báo:Chương làm việc của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh
Nội dung thông báo:

Chương làm việc của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh​
File đính kèm: lt-18-2019-1.PDFlt-18-2019-1.PDF

Ngày bắt đầu:10-05-2019
Ngày kết thúc: