Chương làm việc của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh

Đăng ngày: 20/09/2017
Tiêu đề thông báo:Chương làm việc của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh
Nội dung thông báo:

Thông báo lịch làm việc của HĐND tỉnh từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020
File đính kèm: lt-21-2020-1.pdflt-21-2020-1.pdf

Ngày bắt đầu:12-06-2020
Ngày kết thúc: