Thành lập đoàn giám sát về kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 06/11/2017
Tiêu đề thông báo:Thành lập đoàn giám sát về kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh
Nội dung thông báo:

Thành lập đoàn giám sát về kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh​

File đính kèm: qd2-10-2020-1.pdfqd2-10-2020-1.pdf

Ngày bắt đầu:06-05-2020
Ngày kết thúc: