Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 06/11/2017
Tiêu đề thông báo:Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh
Nội dung thông báo:

Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về giáo dục mầm non, tiểu học tr​ên địa bàn tỉnh

File đính kèm: qd2-15-2019-1.PDFqd2-15-2019-1.PDF

Ngày bắt đầu:19-04-2019
Ngày kết thúc: