Thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 06/11/2017
Tiêu đề thông báo:Thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh
Nội dung thông báo:

Thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh
File đính kèm: qd2-9-2020-1.pdfqd2-9-2020-1.pdf
Ngày bắt đầu:16-03-2020
Ngày kết thúc: