Thông báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày: 28/05/2020
Tiêu đề thông báo:Thông báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Nội dung thông báo:
 

​Thông báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021:

File đính kèm: TB NOI DUNG CHUONG TRINH KH 16.pdfTB NOI DUNG CHUONG TRINH KH 16.pdf

Ngày bắt đầu:28-05-2020
Ngày kết thúc: