Thông báo lịch trực cơ quan trước và trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Đăng ngày: 02/02/2021
Tiêu đề thông báo:Thông báo lịch trực cơ quan trước và trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Nội dung thông báo:

​Thông báo lịch trực cơ quan trước và trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021​

File đính kèm: CV1-35-2021-1.pdfCV1-35-2021-1.pdf

Ngày bắt đầu:02-02-2021
Ngày kết thúc: