Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

 CQND qua các thời kỳ

HĐND khoá II, nhiệm kỳ 1981-1985

HĐND khoá II, nhiệm kỳ 1981-1985

    

 Ban Kinh tế - Kế hoạch - Ngân sách:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Nguyễn Văn Lượng

 

Trưởng ban

Nguyễn Văn Động

 

Phó ban

Đặng Minh Quang

 

Thành viên

Nguyễn Văn Bình

 

Thành viên

Phan Doãn Thu

 

Thành viên

 

 Ban Văn hoá – Xã hội - Đời sống:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Phan Hơn

 

Trưởng ban

Cao Đình Thanh

 

Thành viên

Nguyễn Thị Minh

 

Thành viên

 

 Ban Pháp chế:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Nguyễn Việt Nhân

 

Trưởng ban

Nguyễn Hoàng Sâm

 

Thành viên

Nguyễn Nhân

 

Thành viên

 

 Ban Thanh niên, Thiếu niên, nhi đồng:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Trần Văn Khánh

 

Trưởng ban

Huỳnh Lan Anh

 

Thành viên

Hoàng Thị Hà

 

Thành viên

 

 Ban Dân Tộc:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Nguyễn Văn Thông

 

Trưởng ban

K’ Giang

 

Thành viên

Đinh Công Phùng

 

Thành viên

 

 

 Ban Thư ký :

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Lê Thành Bá

 

Trưởng ban