Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tìm Kiếm

Từ Khóa
Thể Loại Văn Bản
Đơn Vị Ban Hành
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Văn bản pháp quy, hành chính (2822 văn bản)

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1(01) Nghị quyết số 15/NQ-HĐND02/07/2021​Nghị quyết về việc ph​ê chuẩn Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 File đính kèm:  NQ-15-2021-1.pdf
2(02) Nghị quyết số 14/NQ-HĐND02/07/2021​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 File đính kèm: NQ-14-2021-1.pdf
3(03) Nghị quyết số 13/NQ-HĐND02/07/2021​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh​ Đồng Nai Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 File đính kèm: NQ-13-2021-1.pdf
4(04) Nghị quyết số 12/NQ-HĐND02/07/2021​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa ​X nhiệm kỳ 2021-2026 File đính kèm: ​NQ-12-2021-1.pdf
5(05) Nghị quyết số 11/NQ-HĐND02/07/2021​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 File đính kèm: NQ-11-2021-1.pdf
6(06) Nghị quyết số 10/NQ-HĐND02/07/2021​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 File đính kèm: NQ-10-2021-1.pdf
7(07) Nghị quyết số 09/NQ-HĐND02/07/2021​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 File đính kèm: NQ-09-2021-1.pdf
8(08) Nghị quyết số 08/NQ-HĐND02/07/2021  ​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đồng Nai Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 File đính kèm: NQ-08-2021-1.pdf
9(09) Nghị quyết số 07/NQ-HĐND02/07/2021  ​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Đồng Nai Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 File đính kèm:  NQ-07-2021-1.pdf
10(10) Nghị quyết số 06/NQ-HĐND02/07/2021  ​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đồng Nai Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 File đính kèm:  NQ-06-2021-1.pdf
11(11) Nghị quyết số 05/NQ-HĐND02/07/2021​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 File đính kèm: NQ-05-2021-1.pdf
12(12) Nghị quyết số 04/NQ-HĐND02/07/2021​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 File đính kèm: NQ-04-2021-1.pdf
13Nghị quyết số 03/NQ-HĐND 26/03/2021​Nghị quyết thành lập Vă​n phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đồng Nai​ File đính kèm: NQ (KQP)-3.pdf
14Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND 12/03/2021​Nghị quyết Qu​y định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQ-01-2021-1.pdf
15Nghị quyết số 01/NQ-HĐND12/03/2021​Nghị quyết quy định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Đồng Nai File đính kèm: ​NQ-KQP-01-2021-1.pdf
16Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND12/03/2021​Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020 File đính kèm: NQ-02-2021-1.pdf
17Nghị quyết số 02/NQ-HĐND 12/03/2021​Nghị quyết quy định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Thủy điện Phú tân 2, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai File đính kèm: NQ KQP- 02-2021-1.pdf
18(01) Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND09/10/2020​Nghị quyết về ngưng hiệu lực đối với Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND File đính kèm: ​NQQP-17-2020-1.pdf
19(01) Nghị quyết số 19/NQ-HĐND09/10/2020​Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai​ File đính kèm: NQ-19-2020-1.pdf
20(02) Nghị quyết số 18/NQ-HĐND09/10/2020​Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021​ File đính kèm: NQ-18-2020-1.pdf
12345678910...