Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tin nổi bật

Thay đổi hình thức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh

​Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành văn bản số 424/HĐND-VP ngày 03/8/2020 về thay đổi hình thức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh.