Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Bộ máy tổ chức Văn phòng ĐĐBQH và HĐND


​UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 05/5/20146 về việc thu hồi chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động đối với Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
 
Vừa qua, Văn phòng Quốc hội cùng Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội (ÐBQH) và HÐND tỉnh đã phối hợp tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận công chức, người lao động từ Văn phòng đoàn ÐBQH và HÐND tỉnh về Văn phòng Quốc hội. Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Văn Phòng; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND, Trưởng đoàn ÐBQH tỉnh Trần Văn Tư; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã tham dự hội nghị.
 
​Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai vừa có Quyết định số 09/QĐ- CĐVC  công nhận công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2016, theo đó công nhận công đoàn cơ sở vững mạnh đối với 71 đơn vị trong đó có Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Đồng Nai; công nhận công đoàn cơ sở đạt loại khá đối với 01 đơn vị.
 
​Tại Hội nghị CBCC Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh (Văn phòng) tổ chức ngày 08/01/2015 vừa qua, Hội nghị đã thống nhất thông qua nhiệm vụ cụ thể côn​g tác triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại Văn phòng như sau:  
 
​Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh (Văn phòng) và các tổ chức đoàn thể chính trị đều quan tâm kết hợp triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến nội dung, phương pháp làm việc, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ nội dung quy chế đến tất cả cán bộ, công chức, nhân viên để triển khai thực hiện. Những nội dung cán bộ, công chức, nhân viên được biết, được bàn và tham gia ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền quyết định được triển khai thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ; quyền làm chủ của cán bộ, công chức, nhân viên được phát huy tích cực; đồng thời thông qua đó, cán bộ, công chức, nhân viên đã thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan cũng như nghĩa vụ đối với Nhà nước, tích cực phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí.
 
​​Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 09/11/2015 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Văn phòng và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 09/01/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) và Kế hoạch số 98-KH/ĐU ngày 29/07/2014 của Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về việc thực hiện NQ số 25-NQ/TW.​
 
​Văn phòng và các tổ chức đoàn thể chính trị đều quan tâm kết hợp triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến nội dung, phương pháp làm việc, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức. Quyền làm chủ của cán bộ, công chức, nhân viên được phát huy tích cực; thể hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan cũng như nghĩa vụ đối với Nhà nước, tích cực phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí.
 
​Thực hiện quy chế làm việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh, CBCC của cơ quan đều chấp hành quy định làm việc 8 giờ/ ngày, có lúc công việc nhiều, một số CBCC làm việc tăng giờ để đảm bảo hoàn thành công việc đúng thời gian quy định.
 
​Công đoàn làm tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vận động đóng góp các quỹ, tham gia các phong trào do công đoàn cấp trên và các tổ chức khác phát động.
 
​Tại báo cáo số 495/BC-VP ngày 10/12/2015 về kết quả thực hiện Nghị quyết 09/NQ-TU, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh đã xác định mục đích, yêu cầu, nguyên tắc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của đơn vị như sau:
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: