Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

 Bộ máy tổ chức

Phòng Tổ Chức-Hành Chính-Quản Trị

Phòng Hành Chính - Tổ chức - Quản Trị:


Nguyễn Văn Thuận copy.jpg
​Trưởng phòng

Trần Thị Thu Hương copy.jpg
Phó trưởng phòng


mã kiếm Long copy.jpg

Chuyên viên

Phạm Thị Ngọc Mau copy.jpg

Kế toán

Đặng Thị Dung copy.jpg
Văn thư

Le Thi Hoai Phuong .jpg
Văn thư​

Lưu Thị HIếu copy.jpg
Phục vụ

Bùi Chí Sĩ copy.jpg
Nhân viên Lái xe

Trịnh Văn Tỷ copy.jpg
Nhân viên Lái xe

Nguyễn Đình Thi copy.jpg
Nhân viên Lái xe

Nguyễn Duy Phong copy.jpg

Nhân viên Lái xe​

Nguyen Huu Thanh.jpg
Nhân viên Lái xe​