Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

 CQND qua các thời kỳ

HĐND khoá I, nhiệm kỳ 1977-1981

HĐND khoá I, nhiệm kỳ 1977-1981:

 4 Ban chuyên môn của HĐND gồm:

* Ban Kế hoạch –Ngân sách.

* Ban Kinh tế cải tạo.

* Ban Văn xã và Đời sống.

      * Ban Nội chính và Thường trực của Hội đồng nhân dân