Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

 CQND qua các thời kỳ

HĐND khoá III, nhiệm kỳ 1985-1989

HĐND khoá III, nhiệm kỳ 1985-1989

5 Ban chuyên môn của HĐND gồm:

* Ban Kế hoạch –Ngân sách.

* Ban Pháp luật.

* Ban Văn xã và Đời sống.

* Ban Thiếu niên nhi đồng

* Ban thư ký