Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

 CQND qua các thời kỳ

HĐND khoá IV, nhiệm kỳ 1989-1994

HĐND khoá IV, nhiệm kỳ 1989-1994

 

Cơ cấu đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khoá IV: 

- Ngày bầu cử: 19/11/1989
- Số đơn vị bầu cử: 33 đơn vị
- Số đại biểu trúng cử: 100
- Cơ cấu đại biểu:
   * Đại biểu nữ: 10 người (10%)
   * Đại biểu là Đảng viên: 90 người (90%)
   * Đại biểu người dân tộc thiểu số: 02 người (2%)
   * Đại biểu công tác tại cơ quan Đảng, đoàn thể: 17 người (17%)
   * Đại biểu công tác tại cơ quan nhà nước: 26 người (26%)
   * Đại biểu trực tiếp sản xuất: 12 người (12%)
   * Đại biểu tôn giáo: 02 người ( 2%)
- Trình độ học vấn
   * Trình độ phổ thông cấp 2: 28 người (28%)
   * Trình độ phổng thông cấp 3: 71 người (71%)
   * Trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng: 25 người (25%)
   * Trình độ chuyên môn đại học: 34 người (34%)
   * Trình độ chuyên môn trên đại học: 02 người (2%)
   * Trình độ lý luận trung cấp: 63 người (63%)
   * Trình độ lý luận cao cấp và cử nhân: 25 người (25%)
- Ngày tổ chức kỳ họp đầu tiên: 8/12/1989
 

      Thường trực HĐND:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Phan Văn Trang

 

Chủ tịch

Lê Đình Nghiệp

 

P.Chủ tịch

 

 Ban Kinh tế - Kế hoạch - Ngân sách:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Phạm Văn Sáng

 

Trưởng ban

Huỳnh Văn Tâm

 

Phó ban

Nguyễn Hữu Bút

 

Thành viên

Trần Tấn Huy

 

Thành viên

Ao Văn Thinh

 

Thành viên

 

 Ban Văn hoá – Xã hội - Đời sống:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Nguyễn Văn Động

 

Trưởng ban

Dương Văn Hải

 

Phó ban

Thái Văn Dũng

 

Thành viên

Lê Tố Nga

 

Thành viên

Nguyễn Thị Hồng Xinh

 

Thành viên

 

 Ban Pháp chế:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Trần Thị Luận

 

Trưởng ban

Nguyễn Thị Thanh Bút

 

Phó ban

Lương Hoàng

 

Thành viên

Nguyễn Thành Công

 

Thành viên

Lương Tập

 

Thành viên

 

 Thư ký HĐND:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Huỳnh Chí Thắng

 

Thư ký

Phạm Mạnh Thiều

 

Thư ký

Mai Sông Bé

 

Thư ký

Trần Tấn Lực

 

Thư ký