Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

 CQND qua các thời kỳ

HĐND khoá V, nhiệm kỳ 1994-1999

HĐND khoá V, nhiệm kỳ 1994-1999

 

Cơ cấu đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khoá V: 

- Ngày bầu cử: 20/11/1994
- Số đơn vị bầu cử: 22 đơn vị
- Số đại biểu trúng cử: 65
- Cơ cấu đại biểu:
   * Đại biểu nữ: 13 người (20%)
   * Đại biểu là Đảng viên: 54 người (83,07%)
   * Đại biểu người dân tộc thiểu số: 02 người (3,07%)
   * Đại biểu công tác tại cơ quan Đảng, đoàn thể: 17 người (26,15%)
   * Đại biểu công tác tại cơ quan nhà nước: 20 người (30,76%)
   * Đại biểu trực tiếp sản xuất: 06 người (9,23%)
   * Đại biểu tôn giáo: 03 người ( 4,60%)
- Trình độ học vấn
   * Trình độ phổ thông cấp 1: 01 người (1,53%)
   * Trình độ phổ thông cấp 2: 05 người (7,69%)
   * Trình độ phổng thông cấp 3: 58 người (89,23%)
   * Trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng: 21 người (32,30%)
   * Trình độ chuyên môn đại học: 37 người (56,92%)
   * Trình độ chuyên môn trên đại học: 01 người (1,53%)
   * Trình độ lý luận trung cấp: 09 người (13,84%)
   * Trình độ lý luận cao cấp và cử nhân: 47 người (72,30%)
- Ngày tổ chức kỳ họp đầu tiên: 22/12/1994
 

      Thường trực HĐND:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Lê Hoàng Quân

 

Chủ tịch

Trần Thị Minh Hoàng

 

Chủ tịch

Phạm Văn Hiếm

 

P. Chủ tịch

 

 Ban Kinh tế - Ngân sách:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Trần Ngọc Mỹ

 

Trưởng ban kiêm nhiệm

Phạm Văn Dung

 

Phó ban kiêm nhiệm

Nguyễn Văn Điệp

 

Thành viên

Hồ Văn Giang

 

Thành viên

Phan Văn Hết

 

Thành viên

 

 Ban Văn hoá – Xã hội:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Trần Đình Thành

 

Trưởng ban kiêm nhiệm

Nguyễn Văn Dũng

 

Phó ban chuyên trách

Lê Thị Nga

 

Thành viên

Bùi Ngọc Thanh

 

Thành viên

Lê Văn Triết

 

Thành viên

Huỳnh Xuân Nhị

 

Thành viên

 

 Ban Pháp chế:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Huỳnh Chí Thắng

 

Trưởng ban chuyên trách

Phạm Điền Sơn

 

Phó ban kiêm nhiệm

Lê Hồng Phương

 

Thành viên

Phạm Thanh Trung

 

Thành viên

Nguyễn Ngọc Quang

 

Thành viên

 

 Thư ký HĐND:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Huỳnh Chí Thắng

 

Thư ký

Nguyễn Văn Dũng

 

Thư ký

Nguyễn Hùng Nam

 

Thư ký