Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

 CQND qua các thời kỳ

HĐND khoá VI, nhiệm kỳ 1999-2004

HĐND khoá VI, nhiệm kỳ 1999-2004

Cơ cấu đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khoá VI:

- Ngày bầu cử: 14/11/1999
- Số đơn vị bầu cử: 24 đơn vị
- Số đại biểu trúng cử: 71 người ( cho rút 1) còn 70 người
- Cơ cấu đại biểu:
   * Đại biểu nữ: 23 người (32,39%)
   * Đại biểu là Đảng viên: 59 người (83,10%)
   * Đại biểu công tác tại cơ quan Đảng, đoàn thể: 31 người (43,66%)
   * Đại biểu công tác tại cơ quan nhà nước: 41 người (57,74%)
   * Đại biểu trực tiếp sản xuất: 09 người (12,67%)
   * Đại biểu tôn giáo: 02 người ( 2,81%)
- Trình độ học vấn
   * Trình độ phổ thông cấp 2: 02 người (2,81%)
   * Trình độ phổng thông cấp 3: 69 người (97,18%)
   * Trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng: 02 người (2,81%)
   * Trình độ chuyên môn đại học: 49 người (69,01%)
   * Trình độ chuyên môn trên đại học: 11 người (15,49%)
   * Trình độ lý luận trung cấp: 08 người (11,26%)
   * Trình độ lý luận cao cấp và cử nhân: 45 người (63,38%)
- Ngày tổ chức kỳ họp đầu tiên: 14/12/1999

      Thường trực HĐND:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Trần Đình Thành

1955

Chủ tịch

Huỳnh Chí Thắng

1952

P. Chủ tịch

 

 Ban Kinh tế - Ngân sách:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Huỳnh Văn Huệ

 

Trưởng ban kiêm nhiệm

Nguyễn Thị Tuyết Hoa

 

Phó ban chuyên trách

Huỳnh Thị Nhân

 

Thành viên

Nguyễn Ngọc Đức

 

Thành viên

Nguyễn Thị Thu

 

Thành viên

Nguyễn Văn Giàu

 

Thành viên

Đinh Quốc Thái

 

Thành viên

 

 Ban Văn hoá – Xã hội:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Nguyễn Văn Dũng

 

Trưởng ban chuyên trách

Nguyễn Thành Trí

 

Phó ban kiêm nhiệm

Trương Thanh Hải

 

Thành viên

Trần Toản

 

Thành viên

Tăng Kim Đoan

 

Thành viên

Nguyễn Thị Thu Lan

 

Thành viên

 

 Ban Pháp chế:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Trần Văn Tư

 

Trưởng ban kiêm nhiệm

Tạ Trung Hiếu

 

Phó ban chuyên trách

Trần Minh Thấu

 

Thành viên

Nguyễn Thị Tuyết

 

Thành viên

Đào Nguyên

 

Thành viên

 

 Thư ký HĐND:

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Nguyễn Văn Dũng

 

Thư ký

Tạ Trung Hiếu

 

Thư ký

Nguyễn Thị Tuyết

 

Thư ký