Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 74-T5-2011


​Theo báo cáo của Tỉnh đoàn Đồng Nai, trong năm 2010, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thành lập được được 15 cơ sở Đoàn với 416 đoàn viên và 14 cơ sở hội với 912 hội viên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực nhà trọ (gọi chung là doanh nghiệp ngoài quốc doanh). Nâng tổng số cơ sở Đoàn, Hội toàn tỉnh ở khu vực này hiện nay là 99 cơ sở Đoàn với 5.481 đoàn viên và 63 cơ sở Hội với 4.314 hội viên. Nếu so với một tỉnh công nghiệp nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, có nhiều khu công nghiệp tập trung và trên 570.000 công nhân lao động (400.000 trong độ tuổi thanh niên) thì tỷ lệ này còn khá khiêm tốn…
 
​ Sau 7 năm thực hiện nghị quyết số 67/2004/NQ-HĐND ngày 14/01/2004 của HĐND tỉnh Đồng Nai về Đề án vận động đóng góp xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2004-2010, Quỹ bảo trợ trẻ em đã vận động được 44 tỷ đồng từ các nguồn được hỗ trợ bằng tiền mặt và các chương trình dự án và đã có hơn 59.000 lượt trẻ em trong tỉnh được hưởng lợi do đề án mang lại. 
 
​Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 5/2/2007 cùa Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, Tỉnh ủy Đồng Nai đã cụ thể hóa đưa vào Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ tỉnh và ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 17/11/2008 về tăng cường chỉ đạo thực hiện các Chương trình giàm nghèo bền vững; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 52/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 quy định chuẩn nghèo và các chính sách, dự án giảm nghèo; UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện 5 năm (2006-2010), kiện toàn bộ máy chỉ đạo từ tỉnh đến xã (phường, thị trấn) và tổ chức thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.
 
​Xuân Lộc là huyện được tỉnh chọn làm điểm trong việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Mặc dù trong điều kiện kinh tế của huyện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện, kinh tế nông thôn năm 2010 trên địa bàn tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan.
 
​Hộ dân nuôi Hươu sao, Nai muốn bán sản phẩm cần có giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã. Tuy nhiên, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu hiện chưa được cấp phép, vì vậy ngoài việc không tiêu thụ được sản phẩm mà còn có khả năng bị xử phạt hành chính ( phạt tiền) và tịch thu tang vật do hành vi săn, bắn, bẫy, bắt, nuôi nhốt, giết động vật rừng (loại thông thường) trái quy định của pháp luật (Nghị định 99/2009/NĐ-CP, ngày 02/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng).
 
​Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Đồng Nai đã xây dựng Chương trình hành động số 621/QĐ-UBND ngày 11/3/2011, trong đó đã đề ra 6 nhóm giải pháp chủ yếu và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong năm 2011. Sau hơn một tháng triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả bước đầu khả quan.
 
​Nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, tại huyện Nhơn Trạch, UBBC huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử với nội dung phong phú và hình thức đa dạng như qua hệ thống Đài truyền thanh huyện, băng rôn, panô, đĩa CD hỏi đáp về công tác bầu cử, xe chuyên dùng, hệ thống xe máy truyền thông gắn loa âm ly, chiếu phim, biểu diễn văn nghệ hát các bài hát cổ động công tác bầu cử… 
 
​Ngày 14/4/2011 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, qua đó thống nhất lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII ở địa phương và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII nhiệm kỳ 2011 m- 2016.
 
​Ngày 9/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng bầu cử Trung ương do đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 làm trưởng đoàn về làm việc tại tỉnh Đồng Nai. 
 
​Việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động trong thời gian qua tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là tại các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài còn bỏ ngỏ mặc dù Chính phủ và các Bộ, ngành đã có rất nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện. 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: