Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


​Năm 2017, mặc dù tình hình kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, song với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, bằng những giải pháp phù hợp, hiệu quả, sự nỗ lực, phấn đấu của các ban, ngành, đoàn thể, sự khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, cùng vơi việc đẩy mạnh thực hiện chủ đề "Đồng Nai đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.
 
​Trong năm 2017, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay và nhiều điển hình tiên tiến cần được phổ biến, nhân rộng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
 
​Hoạt động cụm, khối thi đua đã đi vào nề nếp, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi giữa các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, qua đó góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.
 
​Sáng ngày 11/5/2018 tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018
 
​Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, doanh nghiệp nhận ưu đãi và hỗ trợ là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư và dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư.
 
​Theo Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 18/4/2017 về bảo hiểm nông nghiệp thì phạm vi điều chỉnh của nghị định quy định về bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) nhằm khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện BHNN và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại về tài chính do các rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất.
 
  Theo Kế hoạch số 166/KH-TU, đổi mới sắp xếp hệ thống tổ chức nhà nước bao gồm 15 nội dung: ​
 
Đối với hệ thống tổ chức của đảng gồm 08 nội dung, cụ thể: ​
 
Thực hiện Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị ​
 
​Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: