Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


​Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Các ngành, các cấp và các tổ chức đoàn thể trên toàn tỉnh đã thường xuyên chủ động công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy, mại dâm trên địa bàn khu dân cư, các cơ quan, xí nghiệp, trường học…tạo được chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với cuộc đấu tranh phòng, chống và bài trừ ma túy, mại dâm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân và các tầng lớp nhân dân. 
 
​Hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàntỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tang, quy mô hoạt động rộng, thủ đoạn gây án ngày càng tinh vi, xảo quyệt, kín đáo để đối phó với cơ quan chức năng. Tính chất phạm tội ngày càng nguy hiểm, manh động, gây hậu quả nghiêm trọng. 
 
​Ngày 01/06/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2019/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.
 
​Trong các năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của đảng, chính quyền các cấp, đến nay, ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh được thực hiện trong tất cả các lĩnh vực và có trọng tâm, trọng điểm.
 
​Ngày 14/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 733/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025.
 
​Tăng cường  bố trí nguồn lực cho công tác cai nghiện ma túy 
 
​Thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn, nhất là tại các đô thị, địa bàn tập trung đông dân cư,khu công nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, giải trí, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự,hoạt động sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư và cuộc sống của nhân dân.
 
​Tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2035”. Theo đó:
 
​Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa góp phần đảm bảo an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng- hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năn glực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.
 
​Trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh Đồng Nai triển khai 4 chương trình Mục tiêu quốc gia về ý tế gồm: Chương trình Mục tiêu quốc gia về y tế, Chương trình MTQG phòng, chống HIV/AIDS, Chương trình MTQG an toàn vệ sinh thực phẩm và Chương trình MTQG Dân số- Kế hoạch hóa gia đình. Với nguồn kinh phí từ chương trình MTQG, các chương trình được triển khai có hiệu quả, kiểm soát tốt các bệnh dịch, không để các dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn, các chỉ số sức khỏe có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực, hầu hết các chương trình đều đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả cụ thể theo từng chương trình như sau:
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: