Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


​Trong tháng, thành phố tiếp tục đôn đốc các đơn vị tổ chức thi công các công trình chuyển tiếp và tập trung triển khai các công trình được ghi kế hoạch năm 2019
 
​Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 về phê duyệt đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.
 
 ​Đó là một trong những nội dung quy định tại Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.​
 
​Ngày 12/8/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
 
​Đây là mức xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) đối với tài sản công được Chính phủ ban hành tại Nghị định 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước.
 
​Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
 
​Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư ngày 02/8/2019, có hiệu lực từ ngày 20/9/2019.
 
​Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT về việc quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương ngày 09/8/2019, có hiệu lực từ ngày 30/9/2019.
 
​Ngày 05/9/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
 
  ​Ngày 21/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1042/CĐ-TTg về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: