Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


​Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp phát triển nông thôn 05 năm giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh
 
​Tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp chính tiêu thụ thông qua hình thức hợp tác, liên kết đạt 40,85%, vượt chỉ tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp (mục tiêu 2020: tối thiểu 20%).​
 
 ​Tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn ước đến 30/8/2020 đạt 222.816 tỷ đồng, tăng 12,40% so đầu năm. Trong đó: Phát hành giấy tờ có giá ước đạt: 1.578 tỷ đồng; tiền gửi ước đạt: 221.238 tỷ đồng. ​
 
 ​Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid -19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng được phát hiện có nguy cơ lây lan nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Trong đó, tỉnh Đồng Nai ghi nhận thêm 02 ca nhiễm Covid-19 và ảnh hưởng của dịch bệnh tiếp tục tác động tiêu cực đến đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. ​
 
​Ngày 28/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
 
​Ngày 10/8/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 74/2020/TT-BTC Bộ quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ. ​
 
​Đây là nội dung được đề cập tại Công văn 771/TLĐ năm 2020 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc miễn đóng đoàn phí công đoàn.
 
​Cục An toàn thông tin đã phát hiện nhiều hệ thống thông tin sử dụng thiết bị F5 có khả năng bị tấn công thông qua lỗ hổng trong thiết bị F5 BIG-IP Traffic Management User Interface (TMUI) (CVE-2020-5902). 
 
​Đồng Nai là một trong số ít địa phương đầu tiên trên toàn quốc triển khai chương trình “Sữa học đường” từ năm 2014. Đến nay hơn 6 năm thực hiện, chương trình “Sữa học đường” của Tỉnh đã thu được nhiều thành quả tốt đẹp, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng. 
 
​Đây là nội dung tại Luật Đầu tư 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: