Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


​Ngày 01 tháng 8 năm 2018, tại Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khóa XIV, đồng thời chỉ định Tổ trưởng tổ Đảng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đối với ông Hồ Văn Năm, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khóa XIV- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai.
 
​  Trong 6 tháng đầu năm 2018, trong tình hình khó khăn chung của cả nước, của tỉnh, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Huyện ủy, sự giám sát tạo điều kiện của HĐND, sự điều hành kịp thời của UBND huyện Trảng Bom và ̀ sự nổ lực của các ngành địa phương tình hình phát triển kinh tế của huyện Trảng Bom tiếp tục đạt mức tăng trưởng.  
 
​Ngày 15/6/2018, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
 
  ​  Trong 6 tháng đầu năm 2018, dù còn nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục phát triển ổn định và chuyển biến tích cực, các ngành, lĩnh vực chủ yếu tiếp tục tăng trưởng tốt.  
 
​  Vào ngày 19/5/2018, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị về công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.
 
​Thực hiện Nghị quyết 22 ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chú trọng lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng làm tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
 
​Khối thi đua 3 vừa tổ chức giao ban các đơn vị thành viên để đánh giá kết quả công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm. Đây là khối các cơ quan hành chính, tổng hợp của tỉnh Đồng Nai, gồm 10 thành viên chia làm hai nhóm. Nhóm có đánh giá công vụ gồm Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ và Ban Dân tộc. Nhóm không có đánh giá công vụ gồm Văn phòng HĐND tỉnh, Cục Thống kê và Liên minh các Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai. Qua kết quả giao ban cho thấy, được sự quan tâm của cấp ủy đảng, ban lãnh đạo các đơn vị thành viên, đặc biệt được sự quan tâm và hướng dẫn tận tình của Ban Thi đua khen thưởng-Sở Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2018 các phong trào thi đua tại các đơn vị thành viên trong khối được thuận lợi. Việc tổ chức bình xét khen thưởng được thực hiện đúng nguyên tắc và tiêu chuẩn; phong trào thi đua trong khối không ngừng đổi mới, mỗi đơn vị đều có kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu, nhiệm vụ và đặc điểm của từng đơn vị, có nhiều sáng tạo, xuất hiện nhiều điển hình tốt, cách làm hay.
 
​Thực hi​ện Kế hoạch  số 235-KH/BCĐ ngày 17/4/2018 của Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ Tỉnh Đồng Nai về kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ  tại các địa phương, đơn vị, sáng ngày 13/6/2018, Đoàn kiểm tra số 1 do ông Hồ Thanh Sơn UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Ban Thường trực BCĐQCDC tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra nội dung trên đối với Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ xã Bàu Cạn huyện Long Thành  
 
​Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp vùng dân tộc thiểu số, miền núi trong những năm qua được tăng cường, củng cố cả về số lượng và chất lượng, nhất là giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục người dân tộc thiểu số.
 
​Từ năm 2010 đến 2017, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đối với trẻ em, học sinh, sinh viên ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn đạt một số kết quả đáng kể. Trong 7 năm thực hiện (2011-2016), các chính sách đã hỗ trợ cho trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số khoảng 45.676 tỷ đồng. Trong đó:
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: