Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


​ Tiếp tục ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao; dự án công nghiệp hỗ trợ. Hỗ trợ đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành công nghiệp như xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, tiêu chuẩn hóa, bảo hộ trí tuệ, đổi mới công nghệ
 
 
 
​Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 496 cơ sở, gồm: 269 trại gia cầm và 227 trại heo đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh
 
Trên địa bàn toàn tỉnh có 24 chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản nằm ngoài các dự án cánh đồng lớn với 721 hộ nông dân tham gia trên tổng diện tích thực hiện là 822,4 ha​.
 
 Năm 2017, có 17 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn.
 
​Ngày 29/09/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương. 
 
​Dư nợ cho vay về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, ước đạt 16,500 tỷ đồng, số lãi tiền vay được hỗ trợ lũy kế từ đầu năm ước đạt 1,180 tỷ đồng.
 
​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3566/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 về giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng từ nguồn bội chi năm 2017 để thực hiện các dự án cấp bách; bổ sung vốn đầu tư công cho cấp huyện và các dự án thuộc chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn.
 
​Đó là nội dung chỉ thị của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 06/10/2017.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: