Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


Thực hiện Kế hoạch số 742/KH-HĐND ngày 22/10/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh và Thông báo số 337/TB-HĐND ngày 30/10/2019 của HĐND huyện Xuân Lộc, ngày 12/11/2019, Ông Phạm Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Xuân Lộc, đã thực hiện tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Trường huyện Xuân Lộc
 
  ​ Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, ngày 12/11/2019, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nhơn Trạch đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện Nhơn Trạch tổ chức cho đại biểu tiếp xúc với cử tri huyện Nhơn Trạch.    
 
​HĐND tỉnh đã tỉnh xây dựng Nghị quyết số 151/2018/NQ- HĐND ngày 07/12/2018 về chương trình giám sát năm 2019.
 
​Dự án ven sông Đồng Nai và dự án xây dựng công viên và kè ven sông Đồng Nai đoạn từ cầu Hóa An đến huyện Vĩnh Cửu là dự án trọng điểm là diện mạo của thành phố.
 
   Trong 02 ngày (20-21/10/2019), Đoàn HĐND tỉnh Đồng Nai đã có buổi tiếp và trao đổi kinh nghiệm với đoàn công tác của HĐND tỉnh An Giang về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội  
 
​Ngày 29/10/2019, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 thống nhất quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án nhóm B gồm: đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu); xây dựng công viên và kè sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu). Bên cạnh đó, thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.768, huyện Vĩnh Cửu (đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu).
 
​Kỳ họp thứ 13 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 dự kiến tổ chức vào ngày 4, 5, 6 tháng 12 năm 2019
 
​Đảng đoàn HĐND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo năm triển khai nhiệm vụ công tác cải cách Tư pháp những tháng cuối năm 2019
 
​Kỳ họp thứ 12 đã thông qua 04 Nghị quyết có tác động trực tiếp đến việc chỉnh trang đô thị phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương và trách nhiệm quản lý nhà nước của địa phương trong nhiệm kỳ này và các nhiệm kỳ tiếp theo.
 
​Do yêu cầu thực tiễn về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, hôm nay, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường). 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: