Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


​   Trong 9 tháng năm 2020, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đã có sự chủ động, linh hoạt, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình hoạt động đề ra.
 
​  Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện được triển khai thường xuyên, chặt chẽ đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Một số kết quả trọng tâm đã đạt được như:
 
​​Năm 2020, phấn đấu tăng số người tham gia BHYT phấn đấu đạt tỷ lệ 90% theo Nghị quyết đề ra.​
 
​Sáng 31-7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, đợt 1 năm 2020. Dự lễ có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng T.Ư.
 
​ Ngày 30/7/2020, Khối thi đua số 3 (Khối các cơ quan hành chính - tổng hợp, gồm 10 đơn vị trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị thành viên) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III giai đoạn 2020-2025. Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng, lãnh đạo các Sở, ngành và CBCC thuộc Khối đến tham dự.
 
​Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành văn bản số 424/HĐND-VP ngày 03/8/2020 về thay đổi hình thức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh.
 
  ​   Ngày 22/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản số 9306-CV/TU về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và Kế hoạch số 370-KH/TU về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về “đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”.  
 
​     Xác định công tác tuyên giáo là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, do đó Đảng đoàn đã tập trung triển khai quán triệt Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 22/7/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) lĩnh vực công tác tuyên giáo đến các thành viên đảng đoàn và các Đại biểu HĐND. Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức của các đối tượng chịu sự lãnh đạo của đảng đoàn về công tác tuyên giáo trong tình hình mới gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
 
​Với mục tiêu phát triển hệ thống đô thị bền vững theo định hướng Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai thời kỳ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong những năm qua, tỉnh Đồng Nai đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực phát triển đô thị, hệ thống hạ tầng đô thị được tập trung đầu tư, xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút và triển khai nhanh các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống người dân, từng bước hình thành và phát triển các đô thị trên địa bàn.
 
​Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh tại 81 điểm, với 78/83 đại biểu HĐND tỉnh cùng 4.552 cử tri tham dự tiếp xúc. 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: