Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


 ​Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Khánh thông báo lịch tiếp công dân năm 2018 của các đại biểu như sau:
 
​Kết luận Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và với HĐND cấp huyện năm 2017, đồng chí Nguyễn Phú Cường, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nêu lên một số nhiệm vụ cần tập trung phối hợp thực hiện giữa các cơ quan trong năm 2018, đồng thời, đề nghị đại biểu HĐND tỉnh và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của người đại biểu dân cử và cơ quan dân cử trong hoạt động khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo.
 
​Sáng ngày 17/01/2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả phối hợp năm 2017 và đề ra chương trình phối hợp năm 2018 giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và với HĐND cấp huyện.
 
   ​​Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thường trực HĐND tỉnh, công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND tỉnh trong năm 2017 đã đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra, công tác tham mưu bám sát các quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.
 
​   Thực hiện Kế hoạch số 873/KH-HĐND ngày 07/12/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Đồng Nai, khóa IX và Thông báo số 86/TB-HĐND ngày 25/12/2017 của HĐND huyện Trảng Bom, ngày 10/01/2018, Ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐND huyện Trảng Bom, bà Nguyễn Thị Như Ý, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh - đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom đã thực hiện tiếp xúc cử tri tại xã Bàu Hàm và xã Sông Thao.
 
​ Căn cứ Nghị quyết số 105/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh và chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh, Ban đã xây dựng chương trình giám sát năm 2018 với những nội dung cụ thể như sau:
 
​Trong năm, Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung thực hiện tổng cộng 243 cuộc giám sát với những nội dung: công tác quản lý thị trường năm 2016; công tác thi hành án dân sự; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn; công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác hòa giải ở cơ sở, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.....
 
​Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, theo đó tại khoản 1 Điều 138 quy định: HĐND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định này trước ngày 31/7/2018 để tổ chức thực hiện.
 
​Thực hiện kế hoạch số 873/KH-HĐND ngày 21/12/2017 của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
  ​ Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, ngày 09/01/2018, ông Phạm Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc. Tham gia buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh và huyện có 63 cử tri và lãnh đạo UBND thị trấn Gia Ray    
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: