Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


​Chiều ngày 11/7/2019, các cụm tổ đã thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng tại địa phương và các nội dung trình tại kỳ họp.
 
​Sáng ngày 11/7/2019, HĐND tỉnh Đồng Nai đã khai mạc kỳ họp thứ 10 – kỳ họp thường lệ giữa năm 2019.
 
​Nhìn chung, 06 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế và môi trường mà nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra.      
 
​Sau đợt tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được 502 ý kiến, kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực của đời sống xã hội do các Tổ đại biểu HĐND tỉnh chuyển về.
 
​Công tác tuyển dụng cán bộ, công chức được thực hiện nghiêm theo Luật cán bộ công chức, viên chức, các nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ.
 
​Công tác luân chuyển cán bộ đã bám sát ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện ngày càng đi vào nề nếp.
 
​Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, có chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu. 
 
​Công tác đánh giá cán bộ từng bước đi vào nền nếp góp phần phục vụ tốt cho công tác bố trí, sử dụng cán bộ.
 
​Tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh hiện nay là 52.463 người, chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh tăng lên, phát triển khá tốt và ngày càng trẻ hóa.
 
​Theo dự thảo, những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự mới chỉ hướng đến nhóm đối tượng có liên quan đến người phải thi hành án, chưa quy định đến những hành vi bị nghiêm cấp của chính bản thân người phải thi hành án. 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: