Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


​  Tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom đã thực hiện tiếp xúc cử tri huyện Trảng Bom tại 08 điểm tiếp xúc với tổng số 280 cử tri tham dự.
 
​Ngày 08/12/2017 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND quy định việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhưng đến nay Nghị quyết chậm đi vào cuộc sống. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. 
 
​Đại biểu có ý kiến việc thiệt hại do dịch tả heo Châu Phi trong thời gian qua là rất lớn, do đó đại biểu đề nghị địa phương rà soát các trường hợp đủ điều kiện tái đàn thì mới được tái đàn.
 
​Đại biểu có ý kiến về Trung tâm cai nghiện xã Suối Cao huyện Xuân Lộc gần khu vực có trạng trại chăn nuôi có hoạt động phát tán mùi hôi. Đề nghị sở Tài nguyên Môi trường quan tâm kiểm tra hoạt động xả thải ra môi trường của trang trại này và có biện pháp xử lý.
 
​Đại biểu đề nghị thành phố Biên Hòa rà soát lại các dự án chống ngập trên địa bàn thành phố, đánh giá nguyên nhân, có biện pháp giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực Long Bình Tân và cổng 11; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chống ngập trên địa bàn (Dự án Suối Chùa, Suối Bà Lúa, Suối Cầu Quan).
 
​Đánh giá của đại biểu HĐND tỉnh về công tác quản lý trật tự xây dựng, một số ý kiến cho rằng công tác này chưa chặt chẽ, kịp thời, dẫn đến đã xảy ra một số trường hợp vi phạm quy định pháp luật, nhất là tình trạng tự phân lô bán nền, tự xây dựng không được cơ quan nhà nước cấp phép, không nằm trong quy hoạch. 
 
​Đại biểu có ý kiến về việc hiện nay nhiều dự án đầu tư tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm có một phần nguyên nhân là do trình tự, thủ tục phức tạp. 
 
​Năm 2019, tỉnh thu đạt dự toán, kết quả tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực đều đạt nhưng cơ cấu thu nội địa chưa đạt (trong đó có thu từ khối doanh nghiệp và kinh tế hộ gia đình). Vấn đề này được đại biểu HĐND tỉnh quan tâm đặt ra tại kỳ họp thứ 13 và đã được UBND tỉnh trả lời. 
 
​Thảo luận tại kỳ họp cuối năm 2019, Đại biểu đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm do đó giải pháp từ 2020, cần xem xét phải ban hành kế hoạch chung của tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công 5 năm và hàng năm, trong đó phân theo từng lĩnh vực (giao thông, hạ tầng công cộng....), từng địa phương để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
 
​Sáng ngày 12/6/2020, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Tân Phú phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức cho đại biểu HĐND hai cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: