Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


​Với tinh thần dân chủ, khách quan, trung thực, các tổ chức HĐND tỉnh đã thực hiện việc đánh giá chất lượng hoạt động và đề nghị xét khen thưởng theo đúng tinh thần Hướng dẫn số 587/HD-HĐND ngày 29/9/2016 của Thường trực HĐND tỉnh.
 
​Kết quả Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa các Ban HĐND tỉnh và Hội đồng nhân dân cấp huyện.
 
Thực hiện việc đăng ký thi đua hàng năm của Văn phòng và căn cứ theo kế hoạch kế hoạch của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh đã đăng ký thi đua năm 2019 với những nội dung chính sau:
 
​Trên tinh thần của  chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 16/01/2019 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức phát động thi đua năm 2019 với các nội dung chính sau:
 
​Tiếp xúc cử tri là nhiệm vụ bắt buộc đối với đại biểu HĐND được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Sau kỳ họp thứ 8 (kỳ họp cuối năm 2018) của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 87 điểm. Tham dự đợt tiếp xúc cử tri có 78/86 đại biểu HĐND tỉnh cùng với 4.601 cử tri. Qua tổng hợp cho thấy, có một số vấn đề được cử tri quan tâm như sau:
 
​Tỉnh Đồng Nai là tỉnh loại I, có 11 đơn vị hành chinh cấp huyện, trong đó gồm 9/11 huyện, thị xã, thành phố loại I và 02/11 huyện loại II; có 171 xã, p hường, thị trấn trongd dó có 122/171 xã loại I, 44/171 xã Loại II và 05/171 xã loại III. Số lượng đại biểu HĐND ba cấp trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 cho đến hết năm 2018 biến động như sau:​
 
​Ngày 25/02/2019, Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp của Thường trực HĐND trong việc giải quyết một số vấn đề của người dân địa phương trên lĩnh vực kinh tế - xã hội” đã diễn ra tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng K’ Mák và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Đình Khoa.
 
​Các doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh phục vụ hàng hóa Tết, các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích và 163 chợ truyền thống đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để phục vụ cho việc mua sắm của người dân trong dịp Tết
 
​Công tác triển khai thực hiện chi trả, cấp phát hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 tại một số địa phương vẫn còn nhiều khó khăn
 
​Giám sát kết quả thực hiện công tác hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: