Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


Thị xã Long Khánh hiện đang quản lý 5.239 hồ sơ người có công cách mạng. Năm 2017 và tháng 9 năm 2018, thị xã đã tiếp nhận, hoàn thành giải quyết hồ sơ chế độ chính sách cho 739 đối tượng có công cách mạng (tỷ lệ 98%).
 
​Ngày 02 tháng 11 năm 2018, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Khánh đã phối hợp với Thường trực HĐND và UBMTTQVN thị xã Long khánh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri của 15 phường, xã trên địa bàn thị xã tại 2 điểm UBND xã Hàng Gòn và UBND xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh.
 
​Tổ Đại biểu HĐND huyện Thống Nhất tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 8 HĐND tỉnh
 
​Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp 6 HĐND tỉnh
 
​Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa IX, ngày 07/11/2018, ông Phạm Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc. Tại buổi TXCT có 14 lượt cử tri phát biểu với 19 ý kiến, kiến nghị...
 
​Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, ngày 06/11/2018, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Định Quán phối hợp với Thường trực HĐND, UBMTTQVN huyện Định Quán tổ chức cho đại biểu tiến hành tiếp xúc với cử tri huyện Định Quán. 
 
​Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, trong ngày 6-11 và sáng ngày 07-11 , ông Nguyễn Phú Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh và thành phố Biên Hoà đơn vị số 7 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Bửu Hoà, Tân Vạn và xã Hóa An, thành phố Biên Hòa.
 
​Đoàn đại biểu HĐND tỉnh thăm Nghị viện Gyeongnam – Hàn Quốc.
 
  ​Thực hiện kế hoạch số 758/KH-HĐND ngày 11/10/2018, ngày 18/10/2018, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Khánh ban hành thông báo về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX.
 
 ​    Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-HĐND ngày 13/9/2018 của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai về giám sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ giai đoạn 2016 - 2018, vừa qua Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Cẩm Mỹ đã tiến hành giám sát nội dung trên đối với UBND huyện Cẩm Mỹ.​
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: