Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


​Ngày 06 tháng 7 năm 2018, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6  HĐND tỉnh​.
 
​Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức trong 2,5 ngày từ ngày 04 tháng 7 đến hết buổi sáng ngày 06 tháng 7 năm 2018 được truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, phiên thảo luận, phiên chất vấn tại hội trường và phiên bế mạc kỳ họp đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. 
 
Sáng ngày 05 tháng 7 năm 2018, các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Biên Hòa đã thảo luận theo cụm tổ về các nội dung trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh. Ông Lê Văn Dành - Tổ trưởng Tổ đại biểu Biên Hòa 1 là Tổ trưởng cụm thảo luận và điều hành phiên thảo luận. Tham dự phiên thảo luận có 24/27 đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Biên Hòa; đại diện các sở, ban, ngành và Thường trực HĐND, UBND và cử tri thành phố Biên Hòa tham dự kỳ họp.
 
​Ngày 04/7/2018, ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kỳ họp thứ 6 về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của HĐND tỉnh.​
 
​Trong 6 tháng đầu năm 2018, từng đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Khánh đã nỗ lực, dành thời gian một cách hợp lý cho hoạt động của đại biểu, của Tổ đại biểu HĐND. Nhìn chung, các đại biểu đã hoàn thành vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, góp phần vào việc hoàn thành trách nhiệm của Tổ theo luật định.
 
​Qua giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long khánh cho thấy các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thị xã Long Khánh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh đã được UBND tỉnh chỉ đạo xử lý, giải quyết và trả lời 100%.
 
​Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 06HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai. Kết quả thẩm tra cho thấy:
 
​Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 06 HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết về sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 40/2016/NQ - HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030​
 
​Nhìn chung, 06 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế và môi trường mà nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra, qua đó đã tạo được một số chuyển biến tích cực, thúc đẩy kinh tế phát triển. ​
 
​Ban Văn hóa – Xã hội HĐND đề nghị bổ sung các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ VH-XH năm 2018
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: