Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


​  Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2018, HĐND huyện Trảng Bom đã hoàn thành nội dung, chương trình kế hoạch đã đề ra, trọng tâm là công tác tổ chức kỳ họp HĐND, khảo sát, giám sát đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương.
 
​Ngày 12 tháng 9 năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh ban hành giấy triệu tập đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp thứ 7 - kỳ họp bất thường HĐND tỉnh.​
 
​Trong 9 tháng, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND thị xã Long Khánh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình hoạt động đã đề ra.​
 
​Sáng ngày 14/9/2018, lãnh đạo UBND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Cẩm Mỹ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn huyện.
 
​ Thực hiện chi trả hết tiền gửi của khách hàng tại QTDND Thái Bình đã hoàn tất đối với 54 khách hàng (160 sổ tiết kiệm) với tổng số tiền 48.203 triệu đồng. 
 
​​Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 569/HĐND-VP ngày 03/8/2018 về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức giám sát ​đảm bảo đúng thời gian quy định
 
​Trong 9 tháng năm 2018, Ban KT-NS HĐND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác theo chương trình kế hoạch đề ra​.
 
  ​Ban Văn hóa - Xã hội giám sát nội dung trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp 6  
 
​Huyện Thống Nhất cần tập trung đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn
 
​Ngày 12 tháng 9 năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tập thể lần thứ 16 để đánh giá kết quả hoạt động quý III và đề ra nhiệm vụ chủ yếu trong quý IV năm 2018 của HĐND tỉnh; xem xét, cho ý kiến 02 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: