Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


​Tại buổi TXCT có 9 lượt cử tri phát biểu với 10 ý kiến, kiến nghị các nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy hoạch, công tác đảm bảo an toàn giao thông, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tình hình an ninh trật tự ở địa phương... 
 
  ​Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Định Quán phối hợp với Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện Định Quán đã xây dựng kế hoạch, phân công các đại biểu thuộc tổ tiến hành tiếp xúc cử tri huyện Định Quán trong ngày các ngày 04 và ngày 10/01/2019.
 
​Kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 8 HĐND tỉnh của Tổ Đại biểu huyện Thống Nhất 
 
​     Thực hiện Kế hoạch số 960/KH-HĐND ngày 07/12/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện Trảng Bom đã ban hành Thông báo số 156/TB-HĐND ngày 27/12/2018 về kế hoạch tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện và cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trảng Bom. Nội dung, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:  
 
Từ năm 2008, HĐND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 114/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 về Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. ​​
 
Tổng sản phẩm trên địa bàn - GRDP tăng 8-9% so với năm 2018. ​
 
Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. ​
 
  ​Trong hai ngày 19 và 20 tháng 12 năm 2018, HĐND huyện Định Quán đã tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Định Quán khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
 
​Khai mạc kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Thống Nhất
 
​Năm 2018, hoạt động của HĐND thị xã cơ bản thực hiện đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: