Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


​Thực hiện quyết định số 26/QĐ-HĐND ngày 06/4/2018 về việc thành lập đoàn giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại UBND huyện Nhơn Trạch và UBND thành phố Biên Hòa.
 
Lãnh đạo HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo nguyện vọng; giám sát tổ chức bộ máy; tham gia xây dựng pháp luật và hợp nhất các văn phòng của chính quyền địa phương ​
 
Kế hoạch của Đảng đoàn nhằm cụ thể hóa kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ​
 
Phối hợp với các cấp ủy trong thực hiện kế hoạch số 166-KH/TU để rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị của tỉnh gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. ​
 
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ươn khóa XII, kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng đoàn HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện​
 
​  Vào ngày 09/5/2018, thực hiện Quyết định số 35/QĐ-HĐND ngày 27/4/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát về công tác đầu tư và cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn huyện Trảng Bom trong năm 2017 và Quý  I/2018, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Trảng Bom đã tiến hành giám sát đối với UBND huyện Trảng Bom và Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn tỉnh.
 
​​    Căn cứ chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018 và theo đề nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom, ngày 27/4/2018, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát về công tác đầu tư và cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn huyện Trảng Bom trong năm 2017 và Quý I/2018 vào ngày 09/5/2018.  
 
Mục đích để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. ​
 
Tại Hội nghị lấy ý kiến xây dựng Quy chế hoạt động HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đề nghị cần thiết phải có Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐND với các nội dung còn vướng mắc sau đây: ​
 
Theo Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long, trong quá trình tổ chức, thực hiện hoạt, động giám sát pháp luật còn một số khó khăn, vướng mắc như sau: ​
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: