Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 93-T3-2013


Giới thiệu.
 
​Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp 1992 là một sự kiện trọng đại của đất nước, một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với yêu cầu cao về tính dân chủ, khách quan và thực chất; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thể hiện thái độ tích cực và tinh thần xây dựng của toàn xã hội đối với việc sửa đổi Hiến pháp. Qua việc lấy ý kiến, phải thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước ta là phát huy cao nhất vai trò làm chủ đất nước của nhân dân. 
 
​Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội và Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tại Đồng Nai đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa và nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương.
 
​Từ yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011-2016, việc thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động hàng năm của đại biểu và các tổ chức HĐND được sự thống nhất cao trong HĐND tỉnh, đến nay công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai đã hoàn thành, kết quả triển khai thực hiện sẽ được Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, khóa VIII sắp tới.
 
​Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết số 38/2013/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28/12/2012 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Kế hoạch số 44/KH-BCĐ Ngày 18/01/2013 của Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 
 
​Thực hiện theo nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Văn hóa-Xã hội (VH-XH) được quy định trong Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, hàng năm, Ban VH-XH HĐND tỉnh Đồng Nai tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật và Nghị quyết của HĐND trên các lĩnh vực văn hóa-xã hội, trong đó có lĩnh vực y tế.​
 
​Để đánh giá tình hình thực hiện các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện, vừa qua, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Long Thành đã tiến hành giám sát với nội dung trên tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Long Thành (sau đây gọi tắt là Agribank Long Thành). Đoàn giám sát do ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu đơn vị huyện Long Thành làm Trưởng đoàn.
 
​Trong lịch sử phát triển của loài người, phụ nữ luôn là một bộ phận quan trọng, thể hiện vai trò không thể thiếu trong đời sống gia đình cũng như xã hội. Nếu gia đình được coi là tế bào của xã hội thì người phụ nữ được coi là hạt nhân của tế bào này.
 
​Nhìn chung các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu của các lĩnh vực lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo, lĩnh vực giáo dục và y tế đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.
 
​Ngày 27-2 tới đây, cùng với cả nước, 1.550 thanh niên Đồng Nai sẽ lên đường làm nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho buổi giao quân đã cơ bản hoàn tất. Đại tá Nguyễn Văn Nam, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: so với đợt 1 năm 2012, thì đợt tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2013 nâng cao hơn về mọi mặt: chính trị, sức khỏe, đặc biệt là trình độ văn hóa. 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: