Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 95-T5-2013


​Giới thiệu.
 
​Phong cách quần chúng, phong cách dân chủ và phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện xuyên suốt mọi hành động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân của vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của cách mạng Việt Nam và của dân tộc Việt Nam.
 
​Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-ĐĐHĐND ngày 21/01/2013 của Đảng đoàn HĐND tỉnh về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Đảng đoàn HĐND tỉnh sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; trong tháng 5/2013, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy khối Dân chính Đảng để đánh giá Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn HĐND tỉnh với Đảng ủy khối Dân chính Đảng trong thời gian qua; đồng thời thống nhất phương hướng phối hợp trong thời gian tới. 
 
​Thường trực HĐND tỉnh vừa chủ trì phối hợp cùng UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thông qua nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VIII. Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Tư chủ trì hội nghị. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Nga; Ủy viên thường trực Phạm Ngọc Tuấn; Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Công Ngôn cùng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, các Tổ trưởng tổ đại biểu và đại diện lãnh đạo các sở ban, ngành của tỉnh.
 
​Để tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chặt chẽ, chất lượng và đúng tiến độ, Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 228/KH-BCĐ ngày 11/4/2013 về tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến từ 01/4/2013 đến 30/9/2013.
 
​Qua giám sát kết quả thực hiện quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tố tụng: Công an, Viện kiểm sát (VKS) và Tòa án nhân dân tỉnh (TAND) trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm cho thấy, trong thời gian vừa qua, lãnh đạo ba ngành đã tăng cường chỉ đạo Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán từng bước tích cực, chủ động vận dụng có hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật, đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Sau hơn 20 năm đổi mới, cải cách nền kinh tế theo cơ chế thi trường, định hướng Xã hội chủ nghĩa, đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu ấy thì mặt trái của cơ chế thị trường đã đặt ra nhiều vấn đề xã hội cần giải quyết: phân hóa xã hội giữa người giàu và người nghèo ngày càng rõ rệt; các tệ nạn xã hội có chiều hướng lan rộng; tội phạm ngày càng tinh vi, đa dạng, phức tạp; các tranh chấp trong dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, ngày càng gay gắt, quyết liệt hơn.
 
​Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2013; Căn cứ Nghị quyết số 561/2013 UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm 2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13. Sau đây, chúng tôi xin chắt lọc một số nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu như sau:
 
​Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai về việc nâng cao chất lượng hoạt động của Ban HĐND cấp xã, đồng thời để giúp Ban HĐND xã khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình hoạt động, từ ngày 11/4/2013 đến ngày 1/4/2013, Thường trực, 02 Ban HĐND huyện Xuân Lộc đã tiến hành làm việc với Ban HĐND xã, thị trấn trên địa bàn. 
 
​Tính đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo mới chỉ cấp được 15 giấy phép dạy thêm, học thêm, trong đó có 07 giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường, 08 giấy phép dạy thêm trong nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Thành cấp được 2 giấy phép dạy thêm trong nhà trường, Biên Hòa chưa triển khai thực hiện cấp giấy phép.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: