Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 97-T7-2013


​Giới thiệu​
 
 
​Đến tham dự kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VIII, đồng chí Lê Hồng Phương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo đối với kỳ họp. Dưới đây là trích một số nội dung chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
 
​Sau 03 ngày làm việc (từ ngày 10/7 đến 12/7/2013), với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương và nghiêm túc, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII đã hoàn thành nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7. Kết quả, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua 13 nghị quyết, trong đó có 02 Nghị quyết nhân sự, 04 Nghị quyết thường kỳ và 07 Nghị quyết chuyên đề.
 
​Tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII đã thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Đây là lần đầu tiên HĐND thực hiện quyền giám sát về công tác nhân sự thay mặt cử tri và nhân dân tỉnh Đồng Nai. Mỗi đại biểu HĐND tỉnh với trách nhiệm cao của mình đã thực hiện nhiệm vụ rất hệ trọng là đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt trong bộ máy nhà nước. Mặc dù lần đầu tiến hành, nhưng việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định trong Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội và Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 
​Thông qua 42 lượt ý kiến phát biểu, đại biểu thể hiện sự quan tâm đối với các nội dung về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của tỉnh, các nội dung chuyên đề trình ra kỳ họp, một số vấn đề của địa phương trong đó có nhiều nội dung đã được các đại biểu tham gia thảo luận trực tiếp giải trình.  
 
​Trong thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, ngoài các nội dung liên quan đến tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng an ninh, đại biểu cũng quan tâm đến năm nội dung thuộc về hoạt động HĐND. 
 
​Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013 với 13 Nghị quyết được bổ sung và 01 Nghị quyết được đưa ra khỏi chương trình.
 
​Đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, có 76/79 đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 106 điểm, với 4.761 cử tri tham dự và 759 lượt ý kiến tham gia phát biểu, trong đó có 81 ý kiến thuộc thẩm quyền trả lời của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét trả lời theo quy định. 
 
​Qua thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh cho thấy, UBND tỉnh đã nêu kết quả thực hiện, những nhận định về mặt đạt được, mặt còn hạn chế cần khắc phục và đánh giá nguyên nhân ảnh hưởng trên các lĩnh vực trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013. Về cơ bản, Ban KT-NS nhất trí với báo cáo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, Ban KT - NS nhấn mạnh một số nội dung như sau: 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: