Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp

Chủ tịch Ủy ban bầu cử chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác bầu cử thời gian tới

Đăng ngày: 08/05/2016
Ngoài các nhiệm vụ theo quy định, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: ​

      1. Trong công tác tuyên truyền
    
Trong thời gian từ nay đến ngày bầu cử, đề nghị Báo Đồng Nai, Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai, báo Lao động Đồng Nai, Sở Thông tin truyền thông nghiên cứu để có những tin, bài trao đổi hoặc phản bác đối với những thông tin chưa chính xác, thiếu sự thật, xuyên tạc liên quan đến bầu cử đồng thời thông tin rộng rãi để cử tri và nhân dân hiểu rõ hơn nữa về cuộc bầu cử. Ủy ban Bầu cử đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp hỗ trợ để có định hướng các cơ quan thông tin thực hiện nhiệm vụ nêu trên, tránh chủ quan, sơ hở dẫn đến bị lợi dụng thông tin.
   
     
2. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại tố cáo: Công an tỉnh tiếp tục nắm tình hình, diễn biến liên quan đến công tác đảm bảo an ninh của cuộc bầu cử; kết hợp giữa nắm tình hình, xử lý theo thẩm quyền với công tác tuyên truyền để các đối tượng hiểu và thực hiện nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử. 

      Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến ứng cử viên và dah sách cử tri (nếu có) kể cả những đơn mới phát sinh trong thời hạn giải quyết của Ủy ban bầu cử; tránh tình trạng phải chuyển đơn, thư chưa được giải quyết.


     
3. Trong việc đảm bảo quyền bầu cử của công dân
    
Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa rà soát lập danh sách các đối tượng là người bị tạm giam, tạm giữ, người bị kết án nhưng bản án chưa có hiệu lực pháp luật từ đó phối hợp với UBND cấp xã thuộc địa bàn trong việc đảm bảo quyền bầu cử theo đúng quy định của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh.
    IMG_7017.JPG
           Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về công tác bầu cử tại huyện Vĩnh Cửu


    
4. Trong công tác vận động bầu cử
    
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục tạo điều kiện tổ chức cho đại biểu gặp gỡ cử tri để vận động ứng cử. Trong điều hành các Hội nghị tiếp xúc tạo điều kiện để các ứng cử viên thể hiện rõ vai trò, vị trí và thế mạnh của bản thân từ đó cử tri xem xét, lựa chọn; lưu ý không để xảy ra tình trạng vận động ứng cử một cách không bình thường để đảm bảo quyền ứng cử bình đẳng giữa các ứng cử viên.
    
5. Các nội dung khác
     
- Các ngành, các địa phương cần có sự tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ bầu cử; tạm thời dừng các hoạt động từ thiện từ nay cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử.
     
- Ủy ban bầu cử các cấp lưu ý phân công người trực tại Ủy ban bầu cử (kể cả trong các ngày nghỉ) để kịp thời xử lý công việc và các tình huống phát sinh; kiểm tra, rà soát về nhân lực, máy móc thiết bị đảm bảo phục vụ cho công tác bầu cử.
    
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có kế hoạch làm việc và thống nhất với các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tạo điều kiện để người lao động tham gia bầu cử trong ngày 22/5/2016.
    
Trong giai đoạn hiện nay là thời gian gấp rút, quan trọng chuẩn bị cho ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử các cấp, các ngành, các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế và ý kiến kết luận chỉ đạo tại thông báo kết luận này chủ động thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt kết quả.

 Nguyễn Thị Oanh