Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp

Điểm lại quá trình tiếp nhận hồ sơ ứng cử và danh sách sau hiệp thương lần thứ 3

Đăng ngày: 08/05/2016
Tiếp nhận 08 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, cấp xã; sau hiệp thương lần 3 có 06 hồ sơ tự ứng cử. ​

      Ủy ban bầu cử tỉnh vừa có báo cáo tổng hợp kết quả, tình hình từ khi tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Theo đó, căn cứ kết quả lấy ý kiến nơi cử trú, Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3, đưa ra khỏi danh sách các trường hợp không đủ điều kiện ứng cử và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp, kết quả cụ thể:
  IMG_7033.JPG
         Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn khảo sát tại một điểm niêm yết


   - Đại biểu Quốc hội: Hồ sơ tiếp nhận đến hết thời hạn tiếp nhận 13/3/201618 (3 tự ứng cử); Danh sách sơ bộ sau hiệp thương lần 2 (ngày 18/3/2016)18 (3 tự ứng cử); Danh sách sau hiệp thương lần 3 (ngày 17/4/2016 đồi với ứng cử viên do địa phương giới thiệu)16 (01 tự ứng cử).
    
- Đại biểu HĐND tỉnh: Hồ sơ tiếp nhận đến hết thời hạn tiếp nhận 13/3/2016148 (01 tự ứng cử); Danh sách sơ bộ sau hiệp thương lần 2 (ngày 18/3/2016)148 (01 tự ứng cử); Danh sách sau hiệp thương lần 3 (ngày 17/4/2016)146 (01 tự ứng cử).
    
- Đại biểu HĐND cấp huyện: Hồ sơ tiếp nhận đến hết thời hạn tiếp nhận 13/3/2016707 (không có hồ sơ tự ứng cử); Danh sách sơ bộ sau hiệp thương lần 2 (ngày 18/3/2016)707; Danh sách sau hiệp thương lần 3 (ngày 17/4/2016) là 702.
    
- Đại biểu HĐND cấp xã, hồ sơ tiếp nhận đến hết thời hạn tiếp nhận 13/3/20168.506 (4 tự ứng cử); Danh sách sơ bộ sau hiệp thương lần 2 (ngày 18/3/2016)8.500 (4 tự ứng cử); Danh sách sau hiệp thương lần 3 (ngày 17/4/2016)8.471 (4 tự ứng cử).
     IMG_6878.JPG
          Ủy ban bầu cử huyện Trảng Bom chuẩn bị cơ sở vật chất cho bầu cử

     Như vậy, sau Hội nghị hiệp thương lần 3, có 02 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội không đủ tiêu chuẩn (lấy ý kiến nơi cư trú không đạt) nên không đưa vào danh sách ứng cử; có 02 trường hợp ứng cử HĐND tỉnh, 05 trường hợp ứng cử HĐND cấp huyện, 29 ứng cử đại biểu HĐND cấp xã xin rút khỏi danh sách ứng cử. Hội nghị hiệp thương lần 3 thống nhất danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử, ngoại trừ đại biểu Quốc hội đã đảm bảo số dư; đối với đại biểu HĐND các cấp đều có thay đổi số ứng cử viên được giới thiệu nên UBBC các cấp đã tiến hành điều chỉnh giảm số đại biểu để đảm bảo số dư theo quy định của Luật bầu cử, số đại biểu được bầu chính thức:
    
- Đại biểu HĐND cấp tỉnh: 87 (giảm 01 đại biểu);
    
- Đại biểu HĐND cấp huyện: 429 (giảm 02 đại biểu);
    
- Đại biểu HĐND cấp xã: 5.158 (giảm 28 đại biểu).
   
Thời điểm hiện tại, 21 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 146 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, 702 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện và 8.471 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã đang thực hiện việc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại địa bàn được phân bổ. UBBC tỉnh đã in ấn đủ danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (49.330 danh sách và 255.570 tiểu sử tóm tắt ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh) bàn giao cho UBBC các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Tổ bầu cử niêm yết trước ngày 02/5/2016 theo luật định. Đồng thời, UBBC cấp huyện, cấp xã cũng đã bàn giao danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã cho các Tổ bầu cử niêm yết đầy đủ cùng thời gian trên.

Nguyễn Thị Oanh