Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

Giám sát kết quả thực hiện công tác QLNN về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bảo trợ xã hội và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 06/11/2017
Tiêu đề thông báo:Giám sát kết quả thực hiện công tác QLNN về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bảo trợ xã hội và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh
Nội dung thông báo:

Quyết định giám sát kết quả thực hiện công tác QLNN về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bảo trợ xã hội và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

File đính kèm: qd2-11-2019-1.PDFqd2-11-2019-1.PDF

Ngày bắt đầu:22-03-2019
Ngày kết thúc: