Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp

Kiểm tra công tác bầu cử tại xã có đông cử tri nhất huyện Xuân Lộc.

Đăng ngày: 22/05/2016
​Theo Ủy ban bầu cử xã Xuân Tâm, số cử tri trong danh sách của xã là 22.532 cử tri

​   Tình hình cử tri đến ngày 21/5/2016 của Xuân Tâm ổn định, không có biến động. Số cử tri trong danh sách: 22.532 cử tri. Trong đó: Nam: 12.519 cử tri; Nữ: 10.013 cử tri; Thường trú: 19.531 cử tri, tạm trú 3.001 cử tri; Cử tri bầu đại biểu Quốc hội: 22.532 cử tri; Cử tri bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: 22.532 cử tri; Cử tri bầu đại biểu Hội đồng nhân dân huyện: 22.532 cử tri; Cử tri bầu đại biểu Hội đồng nhân dân xã: 19.919 cử tri.
   IMG_7344.JPG

Theo Chủ tịch UBBC xã Nguyễn Tấn Giầu, dân số trên 28 ngàn người với 65% là người có đạo thuộc 03 tôn giáo: Công giáo, Phật giáo và Tin lành, toàn xã có 7 ấp 17 Tổ bầu cử trong đó Đơn vị bầu cử số 7 có 02 Tổ bầu cử thuộc lực lượng vũ trang. Theo đánh giá của UBBC huyện thì Xuân Tâm là xã có điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất trong toàn huyện.
     Qua kiểm tra các địa điểm bỏ phiếu của đoàn kiểm tra của tỉnh, huyện và tự kiểm tra của UBBC xã cho thấy: 17/17 địa điểm bỏ phiếu ổn định và đã hoàn thành việc trang trí địa điểm bỏ phiếu. Phiếu bầu đã được Ủy ban bầu cử cấp đầy đủ cho các Tổ bầu cử, các Tổ bầu cử đã tiến hành đóng dấu của Tổ bầu cử đúng hướng dẫn, các Tổ bầu cử quản lý chặt chẽ, an toàn. Tình hình an ninh trật tự: Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã ổn định, chưa có gì phức tạp.

Nguyễn Thị Oanh