Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp

Nhiệm vụ của các Tiểu ban bầu cử tỉnh và UBBC cấp huyện từ nay cho đến ngày bầu cử

Đăng ngày: 20/05/2016
Tập trung tất cả các nguồn lực; theo dõi, tổng hợp, báo cáo và xử lý kịp thời sẵn sàng cho ngày bầu cử ​

   Nhằm phục vụ cho công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh đã thành lập 04 tiểu ban, đối với các tiểu ban có nhiệm vụ như sau:
   
Tiểu ban tuyên truyền: tập trung tất cả nguồn lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, sinh động hơn nữa, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm hiện nay. Tập trung tổ chức trang hoàng đẹp mắt tại các đường phố, những nơi công cộng, tổ chức các xe cổ động, tuyên truyền, các hoạt động văn nghệ chào mừng…để các tầng lớp nhân dân cảm nhận thực sự không khí ngày hội lớn của dân tộc. Tập trung tuyên truyền sâu cho đối tượng tại các Khu công nghiệp, khu dân cư, nhà trọ, nơi tập trung đông quần chúng nhân dân. Phối hợp nắm bắt các thông tin tuyên truyền, phổ biến có nội dung xuyên tạc, các hình thức vận động bất hợp pháp qua các phương tiện thông tin đại chúng để thông tin cho cơ quan chức năng xử lý kịp thời.
    
Tiểu ban An ninh - Trật tự: theo dõi, xử lý kịp thời và báo cáo nhanh các tình huống phát sinh về công tác an ninh- trật tự trong giai đoạn cao điểm hiện nay cho đến hết cuộc bầu cử. Chỉ đạo lực lượng bảo vệ, trực tại các Khu vực bỏ phiếu, địa điểm bỏ phiếu, thường xuyên kiểm tra các khu vực có niêm yết danh sách, tài liệu bầu cử để kịp thời xử lý các trường hợp cố tình hủy hoại. Tiếp tục phối hợp bảo vệ an toàn cho các ứng cử viên khi vận động bầu cử theo luật định. Chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống các hoạt động chống phá cuộc bầu cử, nhất là việc đảm bảo an ninh mạng phục vụ công tác bầu cử. Theo dõi sát sao các hoạt động chống phá trên các trang mạng xã hội, các hoạt động huy động nhiều người, chủ động các phương án ứng phó, tránh để bị động trong mọi tình huống.
    
Tiểu ban giải quyết khiếu nại – tố cáo: tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý các đơn thư tố cáo khiếu nại trước ngày 12/5/2016 của 4 cấp để kết thúc và báo cáo UBBC tỉnh. Chủ động nắm bắt các vụ việc khiếu kiện, tố cáo có liên quan đến ứng cử viên được giới thiệu ĐBQH và HĐND các cấp để xử lý và kịp thời thông tin cho UBBC, UBMTTQVN tỉnh cũng như dư luận nắm, tạo thuận lợi cho việc vận động bầu cử của các ứng cử viên.
    
Tiểu ban Tài chính - hậu cần: tham mưu UBBC tỉnh phân bổ dự toán kinh phí đầy đủ cho các Tiểu ban, UBBC cấp huyện thực hiện. Thực hiện tốt việc chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho ngày bầu cử chính thức. Kiểm tra các điều kiện về hệ thống mạng, phần mềm báo cáo tiến độ và các điều kiện cơ sở vật chất khác phục vụ công tác bầu cử.
     
Đối với UBBC cấp huyện
    
Căn cứ kế hoạch của UBBC tỉnh, tiến độ tổ chức bầu cử và chức năng quy định, UBBC cấp huyện chủ động rà soát lại tất cả các khâu chuẩn bị, tổ chức lực lượng, phân công trách nhiệm cụ thể để đảm bảo tổ chức tốt việc bầu cử tại địa phương mình. Từ nay cho đến ngày kết thúc bầu cử, các thành viên UBBC cấp huyện tập trung mọi nguồn lực phục vụ cho công tác bầu cử.
    
Chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai công tác bầu cử tại các Tổ bầu cử về: trang trí khu vực bỏ phiếu, bảo quản các danh sách niêm yết, chuẩn bị phiếu bầu, rà soát danh sách cử tri, tổ chức thông báo thường xuyên tại khu vực về thời gian, địa điểm bỏ phiếu, thông tin cử tri và các nội dung liên quan cho cử tri, phân công, phân nhiệm các thành viên. UBBC cấp huyện cử cán bộ trực tiếp xuống nắm địa bàn để hỗ trợ và xử lý kịp thời cho UBBC cấp xã.  
   
Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, phong phú, sôi động, thiết thực, hiệu quả hơn nữa tạo không khí ngày hội ở địa phương hòa chung với không khí của cả tỉnh, cả nước.
   
Chỉ đạo đảm bảo tuyệt đối về an ninh, trật tự trên địa bàn, giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa UBBC với các cơ quan an ninh của tỉnh, huyện để đảm bảo kịp thời báo cáo và xử lý các tình huống phát sinh.
   
Chủ động xây dựng, kiểm tra các phương án dự phòng (về địa điểm bỏ phiếu, về hệ thống mạng, cung cấp điện, phương tiện kỹ thuật…) để kịp thời ứng phó khi cần thiết, tránh bị động trong bất cứ tình huống nào.

Nguyễn Thị Oanh