Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp

Phiên họp giao ban lần thứ 4 của Ủy ban bầu cử tỉnh

Đăng ngày: 08/05/2016
Tại phiên họp đã thống nhất đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong công tác bầu cử tại địa bàn tỉnh thời gian vừa qua như sau: ​

     Về ưu điểm, căn cứ Kế hoạch triển khai bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia, đến nay, với tinh thần trách nhiệm cao của Ủy ban bầu cử và từng thành viên, UBBC tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc đúng tiến độ, đúng luật định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc. Công tác giữ gìn an ninh trật tự được bảo đảm, không phát sinh vấn đề phức tạp. Các cấp, các ngành đã tích cực, chủ động và phối hợp trách nhiệm trong việc tham gia công tác bầu cử; công tác tuyên truyền đã có chuyển biến tích cực, nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng, trực quan, sinh động đã được triển khai đồng loạt trên toàn tỉnh. Có sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp tốt của cấp ủy Đảng, HĐND, Ủy ban nhân dân các cấp và các ngành có liên quan trong công tác tổ chức bầu cử.
   IMG_7055.JPG
                                         Chủ trì phiên họp lần thứ 4
  

  Công tác tổng hợp, báo cáo của UBBC cấp huyện đã có chuyển biến và từng bước vào nề nếp theo đúng tiến độ, nhiều đơn vị thực hiện tốt như: huyện Tân Phú, Trảng Bom, Thị xã Long Khánh, Tiểu ban An ninh – Trật tự, Giải quyết Khiếu nại – Tố cáo. Việc báo cáo cho Hội đồng bầu cử Quốc gia, Bộ Nội vụ được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo nội dung và thời gian quy định.
    
Về hạn chế, công tác tuyên truyền và hình thức tuyên truyền đến các đối tượng là công nhân các khu công nghiệp, khu dân cư, nhà trọ, nơi tập trung nhiều người lao động vẫn chưa đầy đủ và chưa thực sự đáp ứng với yêu cầu. Công tác kiểm tra hoạt động của UBBC tỉnh đối với UBBC cấp dưới còn hạn chế; việc triển khai một số nội dung của công tác hậu cần còn chậm.  
      IMG_6928.JPG
                   Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về công tác bầu cử trao đổi với đơn vị  chịu sự giám sát


    Công tác giới thiệu và chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử còn hạn chế dẫn đến việc một số trường hợp sau khi rà soát không đảm bảo tiêu chuẩn phải rút khỏi danh sách ứng cử từ đó phải điều chỉnh giảm số đại biểu để đảm bảo số dư theo quy định. Việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng viên một số nơi chưa đảm bảo gây ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền của công dân, không đảm bảo các quy định của công tác bầu cử.
    
Công tác tổng hợp, báo cáo của một số địa phương có lúc còn chậm, số liệu chưa đầy đủ (UBBC thành phố Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Định Quán, Thống Nhất). Việc rà soát thành lập đơn vị bầu cử có nhầm lẫn (UBBC Xuân Lộc); việc niêm yết danh sách và tiểu sử của ứng viên ở cấp huyện, cấp xã chậm (UBBC TP. Biên Hòa). Trong triển khai kế hoạch diễn tập phần mềm ngày 24/4/2016, nhiều địa phương cấp phường xã không tham gia (đặc biệt là ở TP.Biên Hòa chỉ có 01/30 xã, phường tham gia diễn tập); đến nay, một số UBBC cấp xã vẫn chưa thực hiện cập nhật dữ liệu vào phần mềm theo kế hoạch chung của tỉnh.

Nguyễn Thị Oanh