Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

Thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 18/10/2017
Tiêu đề thông báo:Thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh
Nội dung thông báo:

Thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh

File đính kèm: qd2-16-2019-1.PDFqd2-16-2019-1.PDF

Ngày bắt đầu:25-04-2019
Ngày kết thúc: