Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp

Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn một số nội dung về tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Đăng ngày: 20/05/2016
Kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp được triệu tập chậm nhất vào ngày 06/7/2016. ​

     Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ I của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nghiên cứu các quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Qua nghiên cứu nhận thấy, hầu hết các các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp đã được Luật quy định rõ ràng, cụ thể, bên cạnh đó còn một số nội dung chưa rõ cần được hướng dẫn thêm.
    
1. Về nhiệm vụ Thư ký kỳ họp
    
Do Luật không có chế định về Thư ký kỳ họp mỗi khóa của HĐND, do đó đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hướng dẫn về phân công, trách nhiệm làm nhiệm vụ tương tự như Thư ký các kỳ họp HĐND để gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng tại kỳ họp như: Báo cáo với Chủ trì xử lý các vấn đề phát sinh; tiếp thu, hoàn thiện đối với dự thảo các Nghị quyết tại kỳ họp; lập biên bản kỳ họp …
    
2. Về số lượng Ủy viên các Ban HĐND 
    
Số lượng Ủy viên Ban HĐND tỉnh (điều 18); số lượng Ủy viên Ban HĐND huyện (điều 25); số lượng Ủy viên Ban HĐND xã (điều 32), phường (điều 60),  thị trấn (điều 67) đều được quy định do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Do đó, để thuận lợi cho HĐND các cấp trong việc quyết định tại kỳ họp, đề nghị có hướng dẫn về trình tự, các bước giới thiệu và cách thức quyết định của HĐND đối với số lượng các Ban HĐND.
   
2. Việc sử dụng con dấu của HĐND (điều 6)
   
Điều 6 của Luật đã xác định “Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân” và “Ban của Hội đồng nhân dân là cơ quan của Hội đồng nhân dân” từ đó đặt ra vấn đề việc sử dụng con dấu của hai chủ thể nêu trên như thế nào để đảm bảo theo đúng quy định.
    
Theo quy định tại điều 143 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ hướng dẫn thêm để tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp.

 Nguyễn Thị Oanh