Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp

Tiến độ bầu cử thời điểm đến 17 giờ

Đăng ngày: 23/05/2016
​Tính đến 17 giờ 00, toàn tỉnh có 71/171 xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu.
​     Đến 17 giờ, toàn tỉnh có  2.106.523 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 92,59%. 
    
Huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là Cẩm Mỹ (100%); Tân Phú (99,97 %); Huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là: Nhơn Trạch (93,55%); Biên Hòa (94,12%). Tính đến 17 giờ 00, toàn tỉnh có 71/171 xã, phường, thị trấn gồm: Cẩm Mỹ (13 xã); Tân Phú (13 xã); Định Quán (11 xã); Long Thành (05 xã); Xuân Lộc (07 xã); Long Khánh (05 xã); Thống Nhất (05 xã); Vĩnh Cửu (03 xã); Trảng Bom (04 xã); Tp. Biên Hòa (02 xã); Nhơn Trạch (03 xã) và 01/11 huyện, thị xã, thành phố (huyện Cẩm Mỹ) đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu.
   
Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai đã tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp về ngày bầu cử tại 5 điểm bầu cử cố định trong tỉnh và xe lưu động truyền hình trực tiếp đến nhiều khu vực bầu cử để thông tin đến nhân dân và cử tri về tình hình diễn biến ngày bầu cử. Đài truyền thanh các xã trên địa bàn tỉnh liên tục phát thanh mời cử tri tham gia bỏ phiếu, các tổ bầu cử phân công thành viên đến nhà cử tri vận động đi bỏ phiếu theo quy định.
    
Thời tiết trên địa bàn tỉnh sáng ngày 22/5/2016 tương đối tốt, thuận lợi cho cử tri đi bầu cử. Riêng một số huyện Tân Phú, Long Thành, Cẩm Mỹ còn mưa nhỏ nên có ảnh hưởng nhỏ đến giao thông nông thôn, nhưng không ảnh hưởng đến tiến độ bầu cử.