Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp

Tính đến 13 giờ 00, đã có 85,99% cử tri trong tỉnh đi bầu cử

Đăng ngày: 22/05/2016
​ Lúc 11 giờ 15, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại tỉnh Đồng Nai.
​  
T
ính đến 15 giờ 00, huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là Tân Phú, (97,48 %); Cẩm Mỹ (97,07%); Huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là: Nhơn Trạch (75,47%); Biên Hòa (78,12%). Toàn tỉnh có 07 xã đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu gồm: Lâm San, Nhân Nghĩa, Xuân Đường, Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ); Lang Minh (huyện Xuân Lộc); Đak Lua, Phú Sơn (huyện Tân Phú). Do được tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, học tập những điều cơ bản của Luật bầu cử, cán bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ, hăng hái, tích cực đi bầu cử.
    
Lúc 11 giờ 15, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai và phường Tân Mai thành phố Biên Hòa. Qua đó, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương tỉnh Đồng Nai vì đã thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử và vận động quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc bầu cử, tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao. 
   
Trong buổi sáng hôm nay, sau khi thực hiện quyền công dân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại các Ủy ban bầu cử và khu vực bỏ phiếu, kịp thời khích lệ, động viên tinh thần và ghi nhận những kết quả, cố gắng của các tổ chức làm công tác bầu cử.