Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp

Yêu cầu xử lý nghiêm minh, công khai minh bạch, kịp thời các vụ án tham nhũng để củng cố lòng tin của nhân dân

Đăng ngày: 09/05/2016
​Đó là một trong số những nội dung mà ông Hồ Văn Năm- Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV đã hứa với cử tri trong chương trình hành động của mình.

​        HoNam.jpg
Ông Hồ Văn Năm chuẩn bị trình bày chương trình hành động trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai


        Vừa qua ông Hồ Văn Năm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, Đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị tỉnh Đồng Nai, tái ứng cử đại biểu Quôc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Đồng Nai, đã xây dựng chương trình hành động với bảy nhóm nội dung quan trọng như sau:

Thứ nhất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện các thể chế về phòng chống tham nhũng để tạo cơ sở pháp lý ngày càng chặt chẽ hơn, đề cao trách nhiệm các cơ quan phngf, chống tham nhũng trong việc phòng ngừa, phát hiện các hành vi tham nhũng và yêu cầu xử lý nghiêm minh, công khai minh bạch, kịp thời các vụ án tham nhũng đã phát hiện nhằm góp phần xây dựng bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo lòng tin của nhân dân vào công tác phòng, chống tham nhũng.

Thứ hai, đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ quan tư pháp, đôi ngũ cán bộ cơ quan tư pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân và lạm dụng quyền khi thực thi công vụ để xây dựng nền tư pháp ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đề xuất các giải pháp làm tốt công tác cải cách tư pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả, đề cao trách nhiệm trong hoạt động của cơ quan tư pháp, đội ngũ cán bộ tư pháp, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm, phải công khai minh bạch các thủ tục, quy trình, thời gian thụ lý giải quyết các vụ việc, vụ án dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình, hình sự và thi hành án dân sự.

Nghiên cứu đề xuất các cơ quan có thẩm quyền quan tâm cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện làm việc của các cơ quan tư pháp, quan tâm cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ cơ quan tư pháp để an tâm, tập trung hết tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ ba, đề xuất các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, thuế, hải quan…cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, rút ngắn thời gian thực hiện, thực hiện tốt việc công khai m inh bạch các thủ tục hành chính và thực thi công vụ để nhân dân cùng giám sát việc thực hiện.

Thứ tư, đề nghị cơ quan có t hẩm quyền đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và phổ biến pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, đưa pháp luật đi vào cuộc sống, giúp cho người dấn nhận thức và hiểu biết pháp luật, thông qua đó nâng cao được ý thức chấp hành pháp luật và góp phần cùng cơ quan nhà nước đấu tranh ngăn chặn tham nhũng và các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội có  hiệu quả.

Thứ năm, kiến nghị với Quốc hội, với Chính phủ xây dựng, ban hành các quy định, các cơ chế chính sách tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, hỗ trợ người nghèo, người có thu nhập thấp, chính sách cho vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, không ngừng nâng cao, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Thứ sáu, thường xuyên liên hệ và chân thành lắng nghe ý kiến phản ánh của cử tri, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền. Dành thời giant ham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, tiếp xúc cử tri, gắn bó mật thiết với cử tri.

Thứ bảy, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trước diễn đàn Quốc hội trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo luật pháp được ban hành mang tính ổn định lâu dài, tính khả thi cao, sát thực tiễn, p hù hợp tâm tư, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân.

Kim Chung (ghi)​