Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày: 29/03/2021
​  Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.​

​       Thay mặt chủ tọa, tôi nhiệt liệt hoan nghênh sự quan tâm theo dõi của quý vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai, của các vị khách quý Trung ương và địa phương; biểu dương và đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực của quý vị đại biểu đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

          Kính thưa các vị đại biểu!

Tại kỳ họp, đại biểu đã nghe các báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND, UBND, UBMTTQVN, TAND, VKSND. Các báo cáo đã thể hiện đầy đủ và cụ thể về những kết quả đạt được; những khó khăn đã được khắc phục; nghiêm túc và thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế; rút được nhiều vấn đề mang tính thực tiễn, những kinh nghiệm và bài học bổ ích trong tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ.

Đối với hoạt động HĐND tỉnh, các đại biểu đã căn cứ Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND về việc Ban hành Nội quy kỳ họp; Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu để triển khai thực hiện, giúp HĐND hoàn thành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 về chương trình hoạt động nhiệm kỳ.

Năm năm qua, HĐND tỉnh đã ban hành 291 Nghị quyết quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh và làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước. Đã có nhiều quyết sách đồng bộ được ban hành để góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành và của cuộc sống, như: quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng; xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ tiếp nhận người nghiện ma túy vào các cơ sở cai nghiện; chế độ hỗ trợ cho người thôi việc theo nguyện vọng để sắp xếp lại tổ chức bộ máy... Mỗi Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành đều bảo đảm bám sát yêu cầu thực tế, phát huy hiệu quả trong cuộc sống.

Hội đồng nhân dân và Ủy Ban nhân dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong một chỉnh thể thống nhất của Chính quyền địa phương. Dù gặp phải nhiều khó khăn, thách thức; dù phải thực hiện nhiều nhiệm vụ mới nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối hợp đồng bộ của UBND, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ngành, các địa phương, sự giám sát chặt  chẽ và góp ý xây dựng của cử tri và nhân dân trong tỉnh đã giúp cho tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng đạt chất lượng, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển.

Cùng với hoạt động quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã hoàn thành tốt chức năng giám sát theo chương trình và phù hợp với tình hình thực tế. Giám sát của HĐND tỉnh đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của bộ máy nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm để pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, đồng thời chỉ ra những vấn đề nổi cộm trong đời sống kinh tế xã hội, những bất cập về chính sách, pháp luật cần sớm được khắc phục, sửa đổi, bổ sung.

Phạm vi giám sát của HĐND rất phong phú, đa dạng; từ các vấn đề về ban hành chính sách, hoàn thiện quy định đến những vấn đề dân sinh bức xúc, với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực, sát với thực tiễn đời sống. Qua giám sát, nhiều hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành của các cấp, các ngành được phát hiện, kiến nghị xử lý, tạo ra hiệu ứng tích cực trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Mỗi Đại biểu HĐND đã ghi nhớ và thực hiện cơ bản hoàn thành chương trình hành động đã hứa trước cử tri và Nhân dân; luôn xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu mọi mặt; thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, gắn bó liên hệ mật thiết với cử tri, Nhân dân, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phản ánh kịp thời và tham gia vào quá trình giải quyết kiến nghị của cử tri.

Nhìn chung, hoạt động của HĐND tỉnh đã có những đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, huy động được sự tham gia của cử tri và nhân dân, được đông đảo cử tri quan tâm theo dõi và đánh giá tốt, vai trò của HĐND ngày càng được nâng lên thể hiện rõ là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Tại kỳ họp đã thực hiện nghi thức khen thưởng và công nhận đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ chức và cá nhân đã có đóng góp đối với hoạt động HĐND. Đây là sự ghi nhận những thành tích, nỗ lực và sự cố gắng của các tổ chức HĐND, của cá nhân từng đại biểu trong một nhiệm kỳ vừa qua.

Về trách nhiệm HĐND tỉnh, trong thời gian từ nay đến kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa X sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình hoạt động và chương trình giám sát đã được thông qua, kịp thời có những kiến nghị cụ thể, phù hợp phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương trong năm 2021.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa các vị khách quý!

Năm năm qua là một chặng đường khá dài, là quá trình phấn đấu vì mục tiêu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tỉnh nhà; so với yêu cầu, có thể có những lúc hoạt động của HĐND tỉnh chưa đủ sức đáp ứng nhưng HĐND tỉnh Đồng Nai có thể tự tin khẳng định rằng nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã làm hết khả năng, trách nhiệm, sự nhiệt thành và cố gắng của mình.

Ngày 23/5/2021 sắp tới, cử tri cả nước sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND ba cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để cuộc bầu cử thực sự là cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ  sâu rộng của nhân dân và là sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn của đất nước, là ngày Hội của toàn dân nhằm xây dựng và hoàn thiện nhà nước của dân, do dân, vì dân, chúng ta phải tập trung triển khai làm tốt những công việc còn lại, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân hăng hái đi bầu cử, lựa chọn những đại biểu ưu tú, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân địa phương. Đối với các đại biểu tái cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, chúng ta tin tưởng các đại biểu sẽ là cầu nối quan trọng để tiếp nối truyền thống hoạt động, truyền thống đại diện của HĐND tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ và góp phần để truyền thống đó sẽ được tiếp tục phát huy cao hơn nữa.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa các vị khách quý!

Nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX và kỳ họp thứ 20 đã thành công tốt đẹp; HĐND tỉnh xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý Trung ương và địa phương, các cơ quan báo, đài, lực lượng phục vụ đã quan tâm, dành những tình cảm quý mến và đồng hành cùng với hoạt động của HĐND tỉnh khoá IX trong cả nhiệm kỳ qua.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu, xin kính chúc các quý vị đại biểu và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX.

            Xin cảm ơn!       ​