Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


​Sáng ngày 09/10/2020, tại Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại Kỳ họp đã tán thành chủ trương thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Nội dung nghị quyết như sau:
 
​Để trình HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh đối với nội dung liên quan đến lĩnh vực Pháp chế, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra Tờ trình, đề án dự thảo Nghị quyết về việc thông qua chủ trươngn thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Kết quả thẩm tra như sau
 
​  Sau 01 buổi làm việc, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.
 
​    Sáng ngày 09/10/2020, kỳ họp thứ 17 - kỳ họp chuyên đề năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX đã khai mạc, đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.  
 
​Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra về thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh  do Bà Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Trưởng ban, phụ trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. 
 
  ​Thực hiện chương trình hoạt động năm 2020, trong tháng 9 năm 2020, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Long Khánh đã thực hiện giám sát công tác thi hành án dân sự năm 2019 và 10 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thành phố Long Khánh đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Khánh. 
 
​​Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan xử lý nội dung  phản ánh của cử tri và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh theo quy định ​ ​
 
​Thống nhất với 17 nội dung trả lời của UBND tỉnh đối với phản ánh của cử tri 
 
  ​Theo báo cáo của UBND huyện, trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện có tổng cộng 734 công trình xây dựng được cấp phép và khoảng 30 công trình xây dựng không phép - trái phép. Trong giai đoạn từ năm 2019 đến tháng 9 năm 2020 trên địa bàn huyện không xảy ra tai nạn lao động hay sự cố trong lúc thi công xây dựng công trình xây dựng.
 
 Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 479/HĐND-VP ngày 31/8/2020 về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 16, Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát như sau:​
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: