Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


​Thực hiện Kế hoạch số 462/KH-HĐND ngày 16/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
 ​Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Cẩm Mỹ phối hợp với Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện Cẩm Mỹ đã xây dựng kế hoạch, phân công các đại biểu thuộc tổ tiến hành tiếp xúc cử tri huyện Cẩm Mỹ vào ngày 13/8/2019.​
 
​Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh bằng văn bản, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Việc ngành giáo dục sử dụng 207 y sĩ chưa có chứng chỉ hành nghề và sử dụng 305 điều dưỡng, dược sĩ trung học vốn không có chức năng khám chữa bệnh làm nhân viên y tế trường học là không đúng với quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/52016 của liên Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo. ​
 
​Được UBND tỉnh giao, Sở Xây dựng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị được giao trách nhiệm khắc phục các điểm ngập trên địa bàn thành phố Biên Hòa​
 
  ​Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, ngày 09/8/2019, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nhơn Trạch đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện Nhơn Trạch tổ chức cho đại biểu tiếp xúc với cử tri huyện Nhơn Trạch.
 
  ​Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2019 giữa Thường trực, các Ban, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện.
 
​Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác phối hợp giữa HĐND hai cấp và giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND, UBMTTQVN tỉnh được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế đề ra, qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
 
​Nhu cầu xây dựng pháp luật giai đoạn 10 năm, định hướng đến năm 2045 theo dự báo của Đảng đoàn HĐND tỉnh sẽ rất lớn. 
 
​Thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ chính trị và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã xác định rõ và thực hiện đầy đủ vai trò của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo HĐNDthực hiện thẩm quyền ban hành văn bản QPPL cấp tỉnh.
 
​Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, thi hành và kiểm tra các Nghị quyết, thực hiện các giải pháp về thi hành pháp luật được quan tâm thực hiện
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: