Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


  ​ Kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh về tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020 trên lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội  
 
Theo kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa IX, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và sở năm 2019 tăng cao so với cùng kỳ năm 2018
 
​Ban VH-XH HĐND tỉnh kiến nhgị các ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp để nâng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT 
 
  ​ Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh. Tham dự đợt tiếp xúc cử tri có 83/86 đại biểu HĐND tỉnh, tại 81 điểm với hơn 4.500 cử tri các địa phương cùng đại diện các cơ quan, ban ngành của cấp huyện, xã.    
 
​Trong những năm qua, cùng với sự gia tăng dân số ở các khu đô thị, sự phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã làm gia tăng nhanh chóng lượng chất thải rắn phát sinh cả về số lượng và thành phần phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý của các ngành, nhất là các địa phương có dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.
 
​Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 (kỳ họp thứ 13), HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020.
 
​Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 (kỳ họp thứ 13), HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 
​Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất với các mức xây dựng tại dự thảo Nghị quyết quy định các mức quà tặng chúc thọ và mừng thọ người cao tuổi
 
​Nhằm góp phần thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, với sự phối hợp có hiệu quả của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, từ đầu năm 2019 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đề ra các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực đóng góp xây dựng, phát triển tỉnh nhà và đạt được một số kết quả quan trọng.
 
​Năm 2019 đã tổ chức thành công 5 kỳ họp và thông qua 57 nghị quyết
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: