Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


​ Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Tổ đại biểu Trảng Bom triển khai thực hiện tốt các hoạt động theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo chương trình, kế hoạch đã ra. Những kết quả hoạt động của Tổ đại biểu Trảng Bom đã trong nhiệm kỳ, cụ thể như:
 
​Trên cơ sở các quy định hiện nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đề xuất những kiến nghị như sau:
 
​Đảm bảo số lượng đảm bảo chất lượng đội ngũ đại biểu HĐND
 
​Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND các cấp đã có những đổi mới về tổ  chức và phương thức hoạt động. Cơ cấu, tổ chức bộ máy đã được tăng cường một bước. Chất lượng hoạt động của HĐND được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, phát huy được vai trò là cơ quan đại diện, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
 
​Qua 05 năm hoạt động, HĐND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.
 
​Tiếp nối thành công từ các nhiệm kỳ trước, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX đã thể hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, triển khai thực hiện tốt 02 chức năng cơ bản là quyết định và giám sát theo đúng quy định của pháp luật.
 
​Có thể nói, HĐND khóa IX đã trải qua một nhiệm kỳ và lưu lại những dấu ấn hết sức quan trọng của việc phát triển kinh tế xã hội. Năm năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực
 
  ​ Kỳ họp thứ 21- kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND huyện Trảng Bom khóa III đã khai mạc vào lúc 8giờ ngày 31/3/2021 tại Hội trường HĐND-UBND huyện Trảng Bom. Chủ tọa kỳ họp có bà Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trảng Bom và ông Vương Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trảng Bom.​
 
​  Nhìn lại chặng đường năm năm qua, có thể đánh giá HĐND huyện Trảng Bom khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Luật định.
 
​sáng ngày 26/3/2021, HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: