Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 09/10/2020
​    Sáng ngày 09/10/2020, kỳ họp thứ 17 - kỳ họp chuyên đề năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX đã khai mạc, đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.  

  

Dưới đây là toàn văn bài phát biểu khai mạc
  Kính thưa:        
   - Các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai;
   - Các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy;
   - Các vị đại biểu HĐND tỉnh.
   
  Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hôm nay, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX tiến hành kỳ họp thứ 17 để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Thay mặt HĐND tỉnh và Chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo UMTTQ, sở, ngành, huyện, thành phố, các vị đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu HĐND tỉnh đã về dự kỳ họp. Xin gửi tới các đồng chí, các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri trong tỉnh lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc.
 
IMG_6119.JPG
Ông Nguyễn Sơn Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp 17 HĐND tỉnh
 
 

  Theo Chương trình kỳ họp vừa được đại biểu nhất trí thông qua, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định 02 nội dung quan trọng: Kiện toàn nhân sự của UBND tỉnh và xem xét, thông qua một số Nghị quyết chuyên đề.

  Đối với công tác cán bộ, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sau khi thống nhất với UBND tỉnh, tại Kỳ họp này HĐND sẽ tiến hành miễn nhiệm các đồng chí do được phân công trọng trách mới và nghỉ chế độ hưu trí theo quy định, đồng thời giới thiệu nhân sự để bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

  Về các Nghị quyết chuyên đề, HĐND tỉnh sẽ xem xét 02 nội dung:

   Một là: Do cần phải có thêm thời gian để giải quyết việc sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) theo số lượng, chức danh của quy định mới, nên UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận ngưng hiệu lực thi hành của Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến hết ngày 31/12/2020.

  Hai là: Thông qua chủ trương thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của xã Long Giao do huyện Cẩm Mỹ từ khi thành lập đến nay chưa có trung tâm hành chính đô thị trực thuộc, chưa có chức năng đô thị cho việc quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện và nguyện vọng của nhân dân.

IMG_6080.JPG
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết tại kỳ họp

  Với tinh thần trách nhiệm, căn cứ các quy định của Đảng, Nhà nước và các quy định pháp luật, các cơ quan có thẩm quyền đã chuẩn bị nội dung liên quan đến hai nội dung trên đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, đúng quy định.

  Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi tin tưởng và đề nghị các đại biểu HĐND tập trung trí tuệ, sáng suốt bầu chức danh Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh với sự tín nhiệm cao để kiện toàn UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển của tỉnh Đồng Nai, đồng thời, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh với trách nhiệm của mình trước cử tri tỉnh nhà để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp này.

  Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

  Xin trân trọng cảm ơn.

 

 Ngọc Diệp